გარემოს დაცვის სამინისტრო ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ანგარიშგებას ითხოვს

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ანგარიშგებას ითხოვს.

როგორც სამინისტროდან იუწყებიან, ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელებმა უნდა წარადგინონ ანგარიში სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ.

„2017 წლის 1 აპრილიდან 1 მაისამდე, ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელებმა, სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოში უნდა წარადგინონ ანგარიში სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ლიცენზიის მფლობელს ლიცენზია საანგარიშგებო პერიოდის დაწყებამდე 6 თვის განმავლობაში აქვს მიღებული.

ლიცენზიის მფლობელებს შეუძლიათ საქართველოს ნებისმიერი ქალაქიდან ონლაინ რეჟიმში, ერთი ფანჯრის პრინციპით ბიზნეს პორტალის საშუალებით ელექტრონულად განახორციელონ ანგარიშგება. ანგარიშგების წარმოსადგენად გადადით შემდეგ ბმულზე https://www.my.gov.ge/business/Account/index?type=1

ანგარიშის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 592-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად“, - აღნიშნულია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციაში.