27 356 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი გაეზარდა

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკებმა“ ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები მიმოიხილა.

2017 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 27356 სესხია გაცემული.

მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. შესაბამისად მსესხებლებს საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაეზარდათ. დღესდღეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 1112,0 მლნ ლარის მოცულობის სესხია გაცემული.

1 მარტიდან 1 აპრილამდე გაცემული სესხების რაოდენობა გაიზარდა 3 972-ით, ხოლო მთლიანი პორტფელი - 949,5 მილიონიდან 1 112,0 მილიონ ლარამდე.

27 356 ხელშეკრულებიდან 12 042 სამომხმარებლო სესხია, მოცულობა კი 149,2 მილიონი ლარი. ლარში გაცემული სამომხმარებლო სესხის საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 1 აპრილისთვის 14.3% შეადგინა.

რაოდენობრივად მეორე ადგილზეა იპოთეკური ტიპის სესხები. რეფინანსირების განაკვეთზე 1 აპრილის მონაცემებით 8 251 სესხია მიბმული, საშუალოდ 10,6%-ში. მთლიანი პორტფელი კი 350,1 მილიონი ლარია.

2 250 ხელშეკრულებაა გაფორმებული ბიზნეს სესხების გასაცემად. მთლიანი პორტფელი 543,85 მილიონი ლარია. აქედან მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად ბანკებმა 99,0 მილიონი ლარი გასცეს, საშუალოდ 12,8%-ში. ხოლო მსხვილი ბიზნესი კი 1 აპრილის მონაცემებით 444,8 მილიონი ლარით დააკრედიტეს, საშუალო შეწონილ 12,0%-ში.

ყველაზე მცირე რაოდენობით გაცემულია რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ავტოსესხი. სულ 1 აპრილის მონაცემებით, 52 ხელშეკრულებაა გაფორმებული. 1709 ათასი ლარი ბანკებმა საშუალოდ 12,58%-ში გაასესხეს.

ასევე გაცემულია 4 761 ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხი, რომელთა კონკრეტული მიზნობრიობა უცნობია. ამ სესხების მთლიანი მოცულობა 67,2 მილიონი ლარია.

ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები 1 აპრილის მდგომარეობით ლარში გაცემული მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 15,48%-ია. მათ შორის ყველაზე მეტია ბიზნესსესხი, ხოლო ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი იპოთეკურ სესხებზეა.

წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხების პორტფელი გაზრდილია 219 მილიონი ლარით, ხოლო საპროცენტო განაკვეთები საშუალოდ 14.6%-დან 12%-მდე შემცირდა.

„საზოგადოება და ბანკების“ აზრით, ლარში გაცემული სესხების მკვეთრი ზრდა გამოწვეულია სესხის გალარების ერთჯერადი აქციით და 100 000 ლარამდე სესხების უცხოურ ვალუტაში გაცემის შეზღუდვით. იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება ლარის გაცვლითი კურსის მკვეთრი გამყარება, მოსალოდნელია, შენარჩუნდეს სამრეწველო ფასების და ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლები, რომლებიც ამ დროისათვის 9.1%-ს და 5.4%-ს შეადგენს.

„ვფიქრობთ, რომ აღნიშნულ პირობებში მოსალოდნელი იყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რაც ერთი მხრივ მცირედით გაზრდის საპროცენტო განაკვეთებს, თუმცა დადებითად აისახება გაცვლით კურსზე და ინფლაციის მაჩვენებელზე,“-აღნიშნავენ „საზოგადოება და ბანკებში“.