შემოსავლების სამსახური "თი ვი ემ არ საქართველოს" დოკუმენტაციის დამალვაში ადანაშაულებს

შემოსავლების სამსახურიში აცხადებენ, რომ "თი ვი ემ არ საქართველომ” ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების საკითხების საგადასახადო შემოწმებას ხელი შეუშალა და არსებობს ეჭვი, რომ კომპანიის თანამშომლებმა კანონსაწინააღმდეგოდ გაანადგურეს ფინანსური დოკუმენტაცია.

შემოსავლების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ხატია მოისწრაფიშვილმა განმარტა, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ბრძანების საფუძველზე, 2014 წლის 24 თებერვალს შპს "თი ვი ემ არ საქართველოს" სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობებისა და ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია დაიწყო.

”საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ ამ ეტაპისთვის კომპანიის ოფისში დასრულებულია კუთვნილი ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, გამზომი მოწყობილობის ნაწილის) ფაქტობრივი აღწერა. რაც შეეხება საკვლევი ოჯახების მიხედვით განთავსებული ტექნიკური საშუალებების შესახებ ინფორმაციას, მის წარმოდგენაზე საზოგადოების დირექტორმა ნინო გოგოლაძემ განაცხადა, რომ მოთხოვნილ ინფორმაციას წარმოადგენდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის დაცულობას დაადასტურებდა წერილობით. ამასთან დაკავშირებით, 27 თებერვალს შედგა ოქმი, რომელზეც ხელი კომპანიის დირექტორმაც მოაწერა. კომპანიას ასევე ეცნობა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია, სსკ-ის 39-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, განეკუთვნება საგადასახადო საიდუმლოებას. ამასთან, მოცემული საკანონმდებლო ნორმის მე-3 ნაწილის მიხედვით – მოცემული ინფორმაციის გამოყენება პირადი მიზნებისათვის ან მისი გადაცემა მესამე პირისათვის ითვლება საგადასახადო საიდუმლოების გახმაურებად და იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ამასთან, ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 994-ე ბრძანების თანახმად, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დათვლა უნდა მოხდეს მათი ფაქტობრივი განთავსების ადგილის მიხედვით. შესაბამისად, საზოგადოების ეს შემოთავაზება ვერ განიხილება შემოსავლების სამსახურის მიერ", - განაცხადა მოისწრაფიშვილმა.

მისი თქმით, გადამხდელი ამ წუთამდე უარს აცხადებს ინფორმაციის მიწოდებაზე, რის გამოც, მას ინფორმაციის მოწოდების ვადის ამოწურვის შემდეგ დაეკისრა კანონით გათვალისწინებული ჯარიმა.

"ასევე კანონის მოთხოვნების სრული დაცვითა და შემოსავლების სამსახურის ბრძანების საფუძველზე, გუშინ დაიწყო "თი ვი ემ არ საქართველოს" ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების საკითხების საგადასახადო შემოწმება. აქვე ხაზგასმით ვაცხადებთ: შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები ობიექტზე გამოცხადდნენ სამუშაო საათებში. გუშინ, შემოსავლების სამსახურის კანონიერი მოთხოვნების საპირისპიროდ, კომპანიის წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს ამჯერად კომპანიის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენაზე. მეტიც, მათ ჩაკეტეს ოფისში რამდენიმე ოთახი, სადაც იმყოფებოდნენ კომპანიის წარმომადგენლები. მათ მიერ მოხდა კარის ჩაკეტვა იმ ოთახების, სადაც სავარაუდოდ, განთავსებული იყო და საბუღალტრო და ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები. გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამ პერიოდში ამ ოთახებში, სადაც ამავე დროს ჩაკეტილი იყვნენ კომპანიის თანამშრომლები კანონსაწინაღმდეგო მოქმედებები დაიწყო დოკუმენტაციის განადგურების მიმართულებით,” - განაცხადა შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა.

შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ საგადასახადო შემოწმება ტარდება საქართველოში მოქმედ კომპანიებში სხვადასხვა პერიოდულობით და რომ შემოსავლების სამსახური, კანონით დაკისრებული ფუნქციების შესაბამისად, ახორციელებდა და ახორციელებს ასობით კომპანიის საგადასახადო შემოწმებას.

”მათ შორის არის არაერთი ისეთი კომპანია, რომელიც ფლობს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციებს. ყველა ეს ინფორმაცია დაცულია შემოსავლების სამსახურის ბაზებში და ამ ინფორმაციების დაცულობის გარანტი საქართველოს კანონმდებლობაა. აქვე, არასდროს, თუ არ ჩავთვლით სულ რამდენიმე უმნიშვნელო შემთხვევას, არცერთ კომპანიას საქართველოში უარი არ უთქვამს და მით უმეტეს, წინააღმდეგობა არ გაუწევია შემოსავლების სამსახურის აუდიტორებისათვის, განეხორციელებინათ კანონით დაკისრებული ფუნქციები, შეემოწმებინათ ამა თუ იმ კომპანიის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების საკითხები. შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მისთვის დოკუმენტების დამალვა იწვევს კომპანიის პასუხისმგებლობას. და ბოლოს, სატელევიზიო ეთერებით გაჟღერდა არაერთი ბრალდება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების ან არასათანადოდ გამოყენების თაობაზე. ვაცხადებთ სრული პასუხისმგებლობით: ყველა ქმედება, რომელიც განხორციელდა კომპანია "თი ვი ემ არ საქართველოს" შემოწმების პროცესში, ისევე როგორც სხვა კომპანიების შემოწმებისას, ხორციელდება კანონის მოთხოვნების სრული დაცვით. მიუხედავად ამისა, თუ ვინმეს აქვს ჩვენი თანამშრომლების მიერ ჩადენილი უკანონო ქმედების მამხილებელი მტკიცებულება, არსებობს სტრუქტურები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან, აწარმოონ შესაბამისი გამოძიება", - განმარტავენ შემოსავლების სამსახურში.

დღეს დილით „თი-ვი ემ-არ საქართველოს“ დირექტორმა, ნინო გოგოლაძემ განაცხადა, რომ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები კომპანიაში გუშინ საღამოს მივიდნენ იმ ოჯახების სიის მისაღებად, სადაც განთავსებულია ”ფიფლმეტრები”. მისი თქმით, მან შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებს განუმარტა, რომ ამ პროცესს დამკვეთები უნდა დასწრებოდნენ, რათა არ დარღვეულიყო მათი კონფიდენციალობა. როგორც გოგოლაძე აცხადებს, მას შემდეგ, რაც მან დამკვეთებთან დაკავშირება დაიწყო, შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებმა კომპანია დატოვეს, თუმცა მოგვიანებით ოფისში ისევ მივიდნენ და იმ ადამიანების კონკრეტული სია მოითხოვეს, ვისთანაც ”ფიფლმეტრებია” განთავსებული. გოგოლაძის განცხადებით, "თი-ვი ემ-არ საქართველო" კვლევაში მონაწილე ოჯახების კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის მიზნით, შემოსავლების სამსახურს სთავაზობდა "ფიფლმეტრების" ოჯახებიდან გადმოტანასა და აღწერას, რაზეც უწყებამ ორგანიზაციას უარი უთხრა.