უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწების საკუთრებაში რეგისტრაციის შესახებ პარლამენტში ახალი საკანონმდებლო პაკეტი შევიდა

პარლამენტს საკანონმდებლო პაკეტი წარედგინა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით შეზღუდვებსა და პირობებს აწესებს.

საკანონმდებლო პაკეტი ხუთი კანონპროექტისგან შედგება და ის საპარლამენტო უმრავლესობის 22 დეპუტატის მიერ არის ინიცირებული.

პროექტის მიხედვით, უცხოელი საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრე შეიძლება იმ შემთხვევაში იყოს, თუ მიწა მიღებული აქვს მემკვიდრეობით, ან აღნიშნული მიწა არის მისი საქართველოს მოქალაქესთან ქორწინების, ან საქართველოს მოქალაქის მონაწილეობით არსებული კომლის წევრობის შედეგად მოპოვებული თანასაკუთრების ობიექტი, ან გააჩნია მუდმივი ცხოვრების და საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა.

პარლამენტში ინიცირებული პროექტით ასევე წესრიგდება უცხოელი ფიზიკური პირის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის საკუთრების უფლების საკითხი საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებით.

პროექტი არეგულირებს სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების განკარგვის წესს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც უცხოელი ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს ვეღარ აკმაყოფილებს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელთა საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით სპეციალური კანონპროექტი წინა მოწვევის პარლამენტში მთავრობის მიერ იყო ინიცირებული, თუმცა განხილვის პროცესი შეჩერდა და პროექტი პლენარულ სხდომაზე არ გასულა.