მაია მელიქიძე მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ეკონომიკური პროგრამების ხელმძღვანელს შეხვდა

საქართველოს პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი მაია მელიქიძე მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ეკონომიკური პროგრამების ხელმძღვანელს ჟენევიევ ბუაღოს შეხვდა.

როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან იუწყებიან, შეხვედრისას ქვეყნის წინაშე მდგარ ეკონომიკურ გამოწვევებსა და ეკონომიკური რეფორმების შესახებ ისაუბრეს, მათ შორის, საპენსიო რეფორმის შესახებ, რომლის შემუშავებაშიც მსოფლიო ბანკი აქტიურადაა ჩართული და ბოლო წლებია აქტიურად მუშაობს ქვეყნის მთავრობასთან.

მსოფლიო ბანკი იმედოვნებს, რომ ძალიან მალე მოხდება ამ საპენსიო რეფორმის სისრულეში მოყვანა, რაც ასევე, პარალელურ რეჟიმში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც ითვალისწინებს.

მაია მელიქიძის განცხადებით, აღნიშნულ პროცესს ახლავს თავისი სირთულეები, რადგან ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან გაფორმებულები, ტაქსის მძღოლები, ძიძები, გიდები, სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული პირები, რომლებსაც ოფიციალური დამქირავებელი არ ჰყავთ, მათთან მიმართებაში რეფორმა დახვეწას საჭიროებს.

,,ამავე კონტექსტში, ძალიან მნიშვნელოვანია „არასაკმარისად დასაქმებულთა“ ცნების შემოღება. ეს არის პირი, რომელიც კვირის განმავლობაში 7 საათი მუშაობს, არ არის საკმარისად დასაქმებული და იმისათვის რომ უმუშევართა სრული სურათი დავინახოთ მნიშვნელოვანია, რომ ამ კატეგორიის ადამიანთა ცალკე გამოყოფაც მოხერხდეს. ამ საკითხზე საქსტატთანაც მიმდინარეობს საუბარი. ამასთან უმუშევრობა კვარტალურ ჭრილში უნდა ითვლებოდეს“, - განაცხადა მაია მელიქიძემ.

შეხვედრაზე განსახილველ საკითხებს შორის იყო ასევე, დასაქმების მიმართულებებში განათლების კუთხით გამოწვეული პრობლემები. იმისათვის, რომ გაძლიერდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი მნიშვნელოვანია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და განსაკუთრებით რეგიონებში და რაიონებში ეს პრობლემა ძლიან მწვავედ დგას, ამ სფეროებში დასაქმების მსურველებს ესაჭიროებათ ასევე კონსულტაციები ბიზნესუნარებში ბიზნესის მართვის თვალსაზრისით.

ასევე ისაუბრეს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პრობლემატიკაზე და დემოგრაფიულ პრობლემაზე, რადგან მაია მელიქიძის განცხადებით, 2015 წელს მოსახლეობის შემცირების ხარჯზე გაიზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და არა ეკონომიკური ზრდის შედეგად.