დაზღვევა მათთვის, ვინს არ არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს

ავტომობილის დაზღვევა წლიური 1.5%-დან

Global Benefits Georgia ავტომფლობელებს, რომლებიც არ არღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს და მათი მართვის მოწმობის ქულების რაოდენობაა 85-დან 100 ქულამდეა, საუკეთესო პირობებით ავტომობილის დაზღვევას სთავაზობს: დაზღვევის წლიური საფასური - ავტომობილის ღირებულების 1.5%-დან.

დაზღვევის პოლისი ითვალისწინებს ავტომობილის მფლობელისთვის შესაძლო რისკის დაზღვევას, რომელიც გამოწვეულია როგორც, დაზღვეულის ბრალეულობით, ასევე მისგან დამოუკიდებელი ფაქტორებით.

დაზღვევის პოლისით ანაზღაურდება:

• ავტო საგზაო შემთხვევა

• დაზიანება აფეთქების და ხანძრის შედეგად

• დაზიანება საგნის ვარდნით

• ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა

დაზღვევით სარგებლობა შეუძლია:

• ავტომფლობელს, რომლის მართვის მოწმობის ქულების რაოდენობა 85-დან 100 ქულამდეა.

• ავტომლფლობელს, რომლის საკუთრებაშია პირადი სარგებლობის ავტომობილი

• მძღოლს, რომლის ასაკიც არის მინიმუმ 21 წელი

აქცია მოქმედებს მინიმუმ 3 000 $ და მაქსიმუმ 50 000 $ ღირებულების ავტომანქანების დაზღვევისას.

დაზღვევის დაფარვის არეალი - საქართველო

დამატებითი მომსახურება - 24 საათიანი ასისტანსი

*აქცია ძალაშია 8 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით

დეტალურად

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0 32 2 500 001

(R)