რამდენად მავნეა დიზელი გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის?

1 ავტომობილი ყოველწლიურად 4 ტონამდე ჟანგბადს შთანთქავს, ამ მონაცემების თანახმად, დედაქალაქში არსებული მილიონამდე მანქანა სუთქვის შესაძლებლობას არა გადატანითი, არამედ პირდაპირი მნიშვნელობით გვართმევს. ბენზინზე, გაზსა და დიზელზე მომუშავე ავტოტრანსპორტის გარემოზე კატასტროფული გავლენის შესახებ უკვე დიდი ხანია აღარავინ დაობს. თუმცა Allnews.ge დაინტერესდა, გამონაბოლქვში არსებული მავნე ნივთირებების თვალსაზრისით, მკვეთრად განსხვავდება თუ არა ბენზინი დიზელისგან და აქვს თუ არა რომელიმე მათგანს თვალსაჩინოდ გამოკვეთილი უარყოფითი გავლენა ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. ამ კითხვით ჩვენ ეკოლოგს, ნინო გელაშვილს მივმართეთ. ინტერვიუს დროს საინტერესო ფაქტორი გამოიკვეთა, ეკოლოგს მავნებლობის თვალსაზრისით საწვავის რომელიმე სახეობიდან ერთ-ერთის გამოკვეთა გაუჭირდა.

"ასე ცალსახად მხოლოდ საწავავიდან გამომდინარე რთულია საუბარი. დაბინძურების 40% ავტოტრანსპორტზე მოდის. ერთი წლის განმავლობაში ერთი მანქანა საკმაოდ დიდი რაოდენობის, დაახლოებით 1000 კილოგრამამდე CO-ს, ნახშირბადის ოქსიდს, გამოყოფს ასევე გამოიყოფა აზოტის ოქსიდები და სხვა მავნე ნივთიერებები. ძირითადად დაბინძურება და ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების დიდი რაოდენობით გამოყოფა დამოკიდებულია ავტომობილების გამართულობაზე - თუ დიზელზე მომუშავე ძრავი უფრო გამართულია და ავტომობილიც უფრო ახალია, ის გაცილებით უფრო ნაკლებად მავნეა, ვიდრეა ბენზინის საწვავიანი.

თვითონ გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით, ერთია საწვავი და მისი პირდაპირი გზით მოხვედრა გარემოში და მეორეა როდესაც ხდება მისი წვა და გარემოში გამოყოფა. ჩვენ ეკოლოგები, როგორც წესი, არ გავმიჯნავთ ხოლმე ამ ორ საკითხს, რადგან გარემოს ორივე აბინძურებს, როგორც საწვავის გარემოში უშუალო მოხვედრა, ასევე მისი წვის შედეგად მიღებული მავნე ნივთიერებების გამოყოფა"- აღნიშნა ნინო გელაშვილმა და განმარტა, რომ ეკოლოგიურ ვითარებას მხოლოდ საწვავის ხარისხი და სახეობა კი არა, ქალაქში გზებზე შექმნილი ვითარება და საცობები ამწვავებს. ამის მიხედავად, ნინო გელაშვილი საწვავის ამ ორი სახეობის წვის შდეგად გამოყოფილი ნივთიერებებისა და მათი მავნე გავლენის შედარებაში მაინც დაგვეხმარა.

იხილეთ გაგრძელება