ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ პროგრამის განხორციელება დაიწყო

ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ მევენახეობის კადასტრის პროგრამის განხორციელება რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის მევენახეობის ზონიდან დაიწყო.

ამასთან დაკავშირებით, 14-15 მაისს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ, პაატა ჭავჭანიძემ და სააგენტოს თანამშრომლებმა ამბროლაურისა და ცაგერის რაიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს.

ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს "რუკა მაპპინგ" აზომვით სამუშაოებს ამბროლაურის რაიონის სოფელ წესში უკვე დღეიდან შეუდგა.

"ვენახების კადასტრის პროგრამა ქვეყანაში მევენახეობა-მეღვინეობის სფეროს მოწესრიგების მიზნით, ვენახების ფართობების აღრიცხვას, რეგისტრაციას, პასპორტიზაციას და სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტების სამუშაოების განხორციელებას ითვალისწინებს. ვენახების პასპორტიზაცია და რეესტრის წარმოების სისტემა დღემდე საერთოდ არ არსებობდა. ზოგადად ვენახების კადასტრი მოიცავს - მევენახეთა რეესტრს, ფართობების რეესტრს, ამ ფართობებზე გაშენებული ვაზის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას - ვაზის ასაკს, მეჩხერიანობას, ჯიშს და ყველა იმ ფაქტორს, რაც ვენახთან დაკავშირებით უნდა იყოს აღრიცხული. საქართველოს მევენახეობის კადასტრის მონაცემთა ბაზაში თავს მოიყრის ინფორმაცია ვენახების ადგილმდებარეობის, მევენახეობაში დასაქმებული პირებისა და დარგთან დაკავშირებული საწარმოების შესახებ", - აცხადებენ სააგენტოში.

მათივე განმარტებით, კადასტრის სისტემა ეფექტურად მუშაობს ყველა იმ წამყვან ევროპულ ქვეყანაში, სადაც მევენახეობა-მეღვინეობაა განვითარებული.