5 ქვეყანა, სადაც ყველაზე მაღალი სახელფასო მინიმუმია

რამდენ დოლარს უხდიან დასაქმებულებს საათში?

ადამიანების დიდი ნაწილი კონტრაქტში გულმოდგინედ მხოლოდ იმ გრაფას ეცნობა, რომელიც მისი შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციას მოიცავს.

გთავაზობთ F M T News-ის მონაცემებს - 5 ქვეყანა, სადაც საათში ყველაზე მაღალი სახელფასო მინიმუმია.

1. ლუქსემბურგი (11.10 დოლარი საათში)

2. საფრანგეთი (10.64 დოლარი საათში)

3. ავსტრალია (10.60 დოლარი საათში)

4. ბელგია (10.13 დოლარი საათში)

5. ნიდერლანდი (9.58 დოლარი საათში)