ყველაზე მეტ თანხას ტურისტები საკვებსა და სასმელში ხარჯავენ

2017 წელს საქართველოში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეულმა წლიურმა ხარჯმა 5,761 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 31.6 პროცენტით აღემატება. წინა წელთან შედარებით, 9.4%-ით გაზრდილია ვიზიტზე საშუალო ხარჯი და ის 888.7 ლარს შეადგენს.

საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ყველაზე მეტ ფულს ვიზიტორები საკვებსა და სასმელში ხარჯავენ, შემოსავლების 25.6% სწორედ ამ კატეგორიაზე მოდის. 2017 წელს საკვებსა და სასმელზე ხარჯმა 1,476 მლრდ ლარი შეადგინა. მეორე ადგილს, 1,326 მლრდ ლარით, 23%-ით განთავსება იკავებს, 18.5%-ით კი მესამე ადგილზე გართობაა.  

რაც შეეხება სხვა ხარჯებს, სტატისტიკური მონაცემებით საყიდლებზე გაწეული ხარჯი - 13%-ია, (789,7 მლნ ლარი); ადგილობრივ ტრანსპორტზე - 8.4% (483,4 მლნ ლარი), ხანგრძლივ მოხმარების საგნებზე - 6.6% (382,7 მლნ ლარი), ძვირფას ნივთებზე 0.7% (40,5 მლნ ლარი); ყველა სხვა ხარჯი კი- 3.4%-ია (195,8 მლნ ლარი).