გაიცემა იჯარით ლილოს სამრეწველო ზონაში მდებარე უძრავი ქონება

სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით გამოიტანა ქალაქი თბილისი, ლილოს სამრეწველო ზონაში მდებარე 2 019 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები (ს/კ №01.19.27.010.028). უძრავი ქონების საწყისი საიჯარო ქირა შეადგენს – 8 600 ლარს.

აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/527759

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სხვა საპრივატიზებო ობიექტების სანახავად ეწვიეთ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდს http://nasp.gov.ge/ ან დარეკეთ  სააგენტოს ცხელ ხაზზე:  (+995) 32 298 11 11.