საქართველოს მოსახლეობის 7% გადახდისუუნაროა - მოვალეთა რეესტრში ჩანაწერების რაოდენობა სწრაფად იზრდება

საქართველოში ქონების დაკარგვის კანდიდატთა რიცხვი იზრდება. მხოლოდ ბოლო 4 თვის განმავლობაში გადახდისუუნარო მოსახლეობის რაოდენობამ 15,6 ათასით მოიმატა.თუ 2018 წლის 21 თებერვლისთვის აღსრულების ეროვნული ბიუროს, მოვალეთა რეესტრში 239 831 ჩანაწერი იყო, ახლა ეს რიცხვი 255 494-ს შეადგენს. შედეგად გამოდის, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 7% გადახდისუუნაროა, რაც საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელია. (სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების, საქართველოში დღეს 3,729 მლნ ადამიანი ცხოვრობს.)

ბოლო წლების განმავლობაში მოვალეთა რეესტრის მონაცემები სწრაფად იცვლება, რადგან დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში ბაზიდან პირის ამოღება ხდება. თუმცა ფაქტია, რომ ბოლო წლებში ის ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ამაზე მიუთითებს ბოლო 4 თვის მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც  გადახდისუუნარო მოსახლეობის რაოდენობა 15 663-ით გაიზარდა,  რაც თვეში დაახლოებით 4 ათასია. 

ეკონომისტების პოზიციით, მოვალეთა რეესტრში ჩანაწერების რაოდენობა მომავალშიც გაიზრდება. სპეციალისტები ამას ქვეყანაში დაბალ ეკონომიკურ აქტივობას უკავშირებენ. იმისათვის, რომ მდგომარეობა შეიცვალოს, მინიმუმ ეკონომიკურმა აქტივობამ უნდა მოიმატოს. „საჭიროა ადამიანს გაუჩნდეს ფული, რომ მან დავალიანება წლების წინ შეძენილი ქონების გასხვისებით არ დაფაროს“, - ამბობენ ეკონომისტები.

ცნობისათვის, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებულია ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომლის მიმართაც 2010 წლის პირველი იანვრიდან იძულებითი სააღსრულებლო საქმის წარმოებაა. აღსრულების ბიუროში განმარტავენ, რომ რეესტრში ყველა სახის დავალიანების შესახებ ინახება ინფორმაცია. მათ შორის სამგზავრო ჯარიმების თაობაზეც.