პირველად საქართველოში ყაზბეგში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი "Amo Electronic" ჩატარდება

"Amo electornic" სტარტს იღებს 2018 წლის ზა­ფხულ­ში და ეფუძ­ნე­ბა ელექტრო­ნუ­ლი მუ­სი­კის გან­ვი­თა­რე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში."Amo electornic" სტუმ­რებს ჰპირ­დე­ბა გე­მოვ­ნე­ბი­ა­ნი მუ­სი­კი­სა და სა­ო­ცა­რი ბუ­ნე­ბის შერ­წყმას. პირ­ველ ივენ­თს წარ­მო­გიდ­გენთ 30 ივ­ნისს, ყაზ­ბეგ­ში, გვე­ლეთ­ში - კლდე­ე­ბით გარ­შე­მორ­ტყმულ ულა­მა­ზეს ლო­კა­ცი­ა­ზე. სუფ­თა ჰა­ე­რი, მშვე­ნი­ე­რი გა­რე­მო და მუ­სი­კა სა­სი­ა­მოვ­ნო ვი­ქენ­დის გა­რან­ტი­ას იძ­ლე­ვა. თა­ნა­მედ­რო­ვე, მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სა­უნდ სის­ტე­მა და გა­ნა­თე­ბა სრულ კომ­ფორ­ტს შე­უქ­მნის გვე­ლე­თის სტუმ­რებს. ივენთზე მი­სულ სტუმ­რებს დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ეძ­ლე­ბათ და­კავ­დნენ სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბე­ბით და მო­უს­მი­ნონ გე­მოვ­ნე­ბი­ან ელექტრო­ნულ მუ­სი­კას.

ივენ­თის ბმუ­ლი

line up:

Greanbeam&Leon , Zurkin, Will Gates, Kvanchi, Berika.

ბი­ლე­თე­ბი : ონ­ლა­ინ - 40 ლარი , კარ­ზე - 50 ლარი.

ონ­ლა­ინ ბი­ლე­თის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში შე­გეძ­ლე­ბათ ისარ­გებ­ლოთ უფა­სო ტრან­სპორ­ტი­რე­ბით. 30 ივ­ნისს თბი­ლი­სი­დან ყაზ­ბე­გის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ტრან­სპორ­ტი ვარ­დე­ბის მო­ედ­ნი­დან და­იძ­რე­ბა. (ვე­ლო­სი­პე­დის ძეგლის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ი­დან): 12:00, 15:00 , 18:00, 20:00.

1 ივ­ლისს, ივენ­თის ტე­რი­ტო­რი­ი­დან თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მიკ­რო-ავ­ტო­ბუ­სე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბის გან­რი­გი: 08:00 10:00 12:00 15:00 , ივენთზე მოქ­მე­დებს 18+ შე­ზღუდ­ვა Door open - 14:00.

კონ­ტაქ­ტი: 574 02 28 02