მოოქროვილი მანქანები, მდიდრული ვილები - როგორ ცხოვრობენ რუსი ოლიგარქების შვილები

რუსი ოლი­გარ­ქე­ბის შვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ „კოს­მო­პო­ლი­ტე­ნი“ წერს. გა­მო­ცე­მის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მდი­და­რი რუსი ახალ­გაზ­რდე­ბი მე­ტად ფუ­ფუ­ნე­ბა­ში ცხოვ­რო­ბენ, ვიდ­რე, მა­გა­ლი­თად - მათი ამე­რი­კე­ლი თა­ნა­ტო­ლე­ბი.„კოს­მო­პო­ლი­ტე­ნი“ აღ­ნიშ­ნავს, რომ ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ეს არც ისე გა­საკ­ვი­რია, რად­გან „საბ­ჭო­თა კავ­შირ­ში ხალ­ხს არა­თუ ფუ­ფუ­ნე­ბის ნივ­თებ­ზე, არა­მედ - ტუ­ა­ლე­ტის ქა­ღალ­დზეც არ ჰქონ­და წვდო­მა“.

კო­მუ­ნის­ტუ­რი წყო­ბის შეც­ვლის შემ­დეგ კი რუ­სებს ბევრ რა­მე­ზე მი­უწ­ვდე­ბათ ხელი და ამი­ტომ, „კოს­მო­პო­ლი­ტე­ნის“ აზ­რით, ფუ­ფუ­ნე­ბა გა­და­მე­ტე­ბუ­ლიც კი აქვთ.

ენო­ტი და ვე­ფხვი, რო­გორც ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბი, ძვირ­ფა­სი მან­ქა­ნე­ბი და აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი, ზღაპ­რუ­ლი აგა­რა­კე­ბი - გა­მო­ცე­მა მდი­და­რი რუსი ახალ­გაზ­რდე­ბის რამ­დე­ნი­მე ფო­ტოს აქ­ვეყ­ნებს. იხილეთ სურათები