რა იცვლება პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“?

მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო პროგრამაში - „აწარმოე საქართველოში“ ცვლილებები შევიდა.შედეგად, 2018 წელს, სახელმწიფო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება არ მიუღია ან პირველად მონაწილეობს მასში, ასევე - მეწარმე სუბიექტს/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფს, რომელმაც ერთხელ უკვე მიიღო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილით განსაზღვრული ხელშეწყობა.

„იმისთვის, რომ მეწარმე სუბიექტებს/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფს კვლავ ჰქონდეს პროგრამის ფარგლებში გრანტის მიღების შესაძლებლობა, მათ უნდა წარადგინონ პროექტი, რომელიც შეეხება სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში, მათთვის უკვე დაფინანსებული საქმიანობის გაფართოება/გადაიარაღებას,“-აღნიშნულია მთავრობის ინფორმაციაში.

ამასთან, ცვლილებების თანახმად, სამეწარმეო ამხანაგობის შექმნა აღარ არის აუცილებელი და ერთ ბენეფიციარს შეუძლია განაცხადი პროგრამით გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხის მთლიან მოცულობაზე გააკეთოს.

„პროგრამის ბენეფიციარის/ბენეფიციართა ჯგუფის მიერ პროგრამაში თანამონაწილეობის წილი განისაზღვრება დაფინანსების თანხის არანაკლებ 50 პროცენტით, მაშინ როდესაც პროგრამის ახალი ბენეფიციარის მიერ პროგრამაში თანამონაწილეობის წილი განისაზღვრება დაფინანსების თანხის არანაკლებ 20 პროცენტით. ასევე, გაზრდილია დაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა და 15 000 ლარის ნაცვლად, 20 000 ლარს შეადგენს,“-ნათქვამია ინფორმაციაში.