რამდენად კმაყოფილები არიან ადგილობრივი ტურისტები განხორციელებული ვიზიტებით

2018 წლის II კვარტალში 15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების 1.8% განხორციელებული ვიზიტებით უკმაყოფილოა, 0.1% კი ძალიან უკმაყოფილო.

საქსტატის მონაცემების მიხედვით, ადგილობრივი ტურისტების 48.2% საკუთარი ვიზიტით კმაყოფილია, 36.4 % ძალიან კმაყოფილი.

არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილოა ვიზიტორების 13.2%, უკმაყოფილოა 1.8%, ძალიან უკმაყოფილო 0.1%, ხოლო 0.2%-ს უჭირს პასუხის გაცემა.