პარლამენტს წარედგინება ცვლილებები, რომლის მიხედვით, ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე აქციზის დიფერენცირებული განაკვეთი თანაბრდება

პარლამენტს დღეს წარედგინება საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები, რომლის მიხედვით, ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე აქციზის დიფერენცირებული განაკვეთი თანაბრდება.

“საგადასახადო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების პროექტით, ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტს განესაზღვრება ერთი განაკვეთი, რომელიც შეადგენს 1.7 ლარს 20 ღერზე.

ინიციატორთა განმარტებით, კანონპროექტის მიღება გამოიწვევს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის გაზრდას 45 მლნ ლარით და აქციზის გადასახადში შემოსავლები 45 მილიონი ლარით გაიზრდება.

“კერძოდ, უფილტრო სიგარეტების რაოდენობა, რომელიც ახალი განაკვეთით დაიბეგრება, იქნება 40 მილიონ კოლოფამდე, რაც სხვაობის გათვალისწინებით გვაძლევს 45 მილიონ ლარის დამატებით შემოსავალს. გაანგარიშება გაკეთებულია ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით. სხვა არსებითი გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე არ იქნება“, - აღნიშნულია პროექტის განმარტებით ბარათში.

საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატთა ჯგუფს ეკუთვნის.