საქართველოს ივნისში 452 588 ვიზიტორი ეწვია

2014 წლის ივნისი 452 588 ვიზიტით განისაზღვრა, რაც 2013 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 7%-ით ნაკლებია.

საქართველოს მიმდინარე წლის ივნისში 452 588 ვიზიტორი ეწვია. საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკურ მონაცემებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი აქვეყნებს.

სამინისტროს ინფორმაციით, 2014 წლის ივნისი 452 588 ვიზიტით განისაზღვრა, რაც 2013 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 7%-ით ნაკლებია.

რაც შეეხება იანვარ-ივნისის ინტერვალს, ქვეყანაში უკვე 2 243 362 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2%-ით აღემატება 2013 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელს.

ამასთან, შემოღებული პირობითი დაყოფის მიხედვით, ხვედრითი წილის ურთიერთმიმართება ასეთია: ტურისტი - 864 193 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 38,5%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 7,7%); ტრანზიტი - 406 915 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 18,1%, კლება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან -3%); სხვა - 972 254 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 43,4%, კლება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან - 0,2%).

2014 წლის ივნისში ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ თურქეთიდან (-9%), აზერბაიჯანიდან (+15,3%), სომხეთიდან (-19,3%), რუსეთიდან (-20%) და უკრაინიდან (+10%) განხორციელდა.

ასევე, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარ-ივნისშიც კვლავ ტრადიციულად გამოირჩნენ: ლიტვა, პოლონეთი, ავსტრია, იტალია და ლატვია (შესაბამისად 89%, 54%, 20%, 16%, და 14%), შუა აზიის ქვეყნებიდან კი ყაზახეთი (29%), ხოლო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან - ბელორუსის მოქალაქეები 45% მატებით.