სპორტსმენი, რომელიც ტურნირებზე მილიონებს შოულობს - ტაიგერ ვუდსი ყველაზე მდიდარი ათლეტების სიაში მეორეა

გოლ­ფის ცო­ცხა­ლი ლე­გენ­და, ტა­ი­გერ ვუდსი კვლავ მსოფ­ლი­ოს ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში დაბ­რუნ­და - 2008 წლის შემ­დეგ პირ­ვე­ლად მე­ი­ჯო­რი მო­ი­გო და ოგას­ტა­ში მას­ტერ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გახ­და.

თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლებს აღარ ჰქონ­დათ იმე­დი, რომ ზურ­გის და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის გამო სპორ­ტსმენს გოლ­ფის მინ­დორ­ზე კვლავ იხი­ლავ­დნენ. მო­გე­ბის შე­დე­გად კი ერთ-ერ­თმა ყვე­ლა­ზე მდი­დარ­მა სპორ­ტსმენ­მა 1.6 მი­ლი­ო­ნი ფუნ­ტი მი­ი­ღო.

„ფორბსის“ 2016 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ვუდსის ქო­ნე­ბა 740 მლნ აშშ დო­ლარს შე­ად­გენ­და. 115 მლნ დო­ლა­რი მან ტურ­ნი­რე­ბის მო­გე­ბე­ბით, და­ნარ­ჩე­ნი თან­ხა კი - სა­რეკ­ლა­მო გა­რი­გე­ბე­ბით გა­მო­ი­მუ­შა­ვა. ის მსოფ­ლი­ო­ში რი­გით მე­ო­რე ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი სპორ­ტსმე­ნია, პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი სი­ა­ში კა­ლათ­ბურ­თის ლე­გენ­დას, მა­იკლ ჯორ­დანს უკა­ვია.

ვუდსს ჰქონ­და მომ­გე­ბი­ა­ნი გა­რი­გე­ბე­ბი ისეთ ბრენ­დებ­თან, რო­გო­რიც არის „ნა­ი­კი“, „ტე­ი­ლორ მე­ი­დი“, „ბრიჯს­ტო­უ­ნი“ და „მონ­სტერ ენერ­ჯი“. 2017 წლი­დან სა­რეკ­ლა­მო გა­რი­გე­ბე­ბის შე­დე­გად მან 42 მლნ დო­ლა­რი გა­მო­ი­მუ­შა­ვა.

განაგრძეთ კითხვა