სემეკის გადაწყვეტილებით, GWP-ის მიერ მგალობლიშვილის ქუჩაზე წყლის მილსადენის ხელმეორედ დაზიანების აღდგენასთან დაკავშირებული ხარჯი ტარიფში არ აისახება

სემეკის გადაწყვეტილებით, GWP-ის მიერ მგალობლიშვილის ქუჩაზე წყლის მილსადენის ხელმეორედ დაზიანების აღდგენასთან დაკავშირებული ხარჯი ტარიფში არ აისახება.

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ 11 ივლისის საჯარო სხდომაზე განიხილა საკითხი ზურაბ ჟვანიას მოედნის მიმდებარედ, მგალობლიშვილის ქუჩაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მფლობელობაში არსებული სასმელი წყლის მილსადენის განმეორებით დაზიანების გამომწვევი მიზეზების თაობაზე. განხილვის შედეგად კომისიამ არაგონივრულად მიიჩნია სასმელი წყლის მილსადენის ხელმეორედ დაზიანების აღდგენასთან დაკავშირებით კომპანიის მიერ გაწეული დანახარჯები და დაავალა კომისიის აპარატს, არ მოხდეს აღნიშნული დანახარჯების ტარიფში ასახვა.

საკითხი ეხება ზურაბ ჟვანიას მოედნის მიმდებარედ მიმდინარე წლის 3 და 5 ივნისს სასმელი წყლის მილსადენის დაზიანებას, რომლის დროსაც მგალობლიშვილის ქუჩაზე ჩაინგრა გზის საფარი, დაიტბორა მიმდებარე შენობების სარდაფები, მოსახლეობას რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა სასმელი წყალი.