"ჯეოსელს" და "მაგთიკომს" სანქცია დაეკისრათ

"ჯეოსელს" და "მაგთიკომს" მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის სანქცია დაეკისრათ.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომისიამ 9 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე შპს "ჯეოსელს" და შპს "მაგთიკომს" სანქცია - წერილობითი გაფრთხილება დააკისრა, შპს "მობიტელის", (ბრენდული სახელწოდება "ბილაინის"), საკითხთან დაკავშირებით კი საქმის წარმოება გრძელდება.

კომისიის ინფორმაციით, "ჯეოსელს" და "მაგთიკომს" სანქცია მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გამო დაეკისრათ. კერძოდ, ორივე კომპანია საბითუმო ბაზარზე დაწესებული ტარიფებით საკუთარი აბონენტებისთვის შეთავაზებული ტარიფების სუბსიდირებას ახორციელებდა, რითაც ორივე კომპანიამ მათზე, როგორც მობილური ხმოვანი მომსახურების ბაზრის მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორებზე დაკისრებული სპეციფიკური ვალდებულება დაარღვიეს.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ აღნიშნული საკითხის განხილვა 2013 წელს შპს "კავკასიის ციფრული ქსელების" საჩივრის საფუძველზე დაიწყო. საჩივრის განხილვა მოპასუხე ოპერატორების მხრიდან მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების საქმის წარმოებაში გადაიზარდა, რომლის ფარგლებშიც კომისიამ სამივე მობილურ ოპერატორს შემოსავლების და დანახარჯების განცალკევებულ ფორმატში წარმოდგენა მოსთხოვა, რომელიც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული აუდიტორული კომპანიის მიერ აუდირებული და ხელმოწერილი უნდა ყოფილიყო. შპს "ჯეოსელმა" და შპს "მაგთიკომმა" ინფორმაცია წინასწარ განსაზღვრულ ვადაში წარმოადგინა. სწორედ ამ და საქმეში არსებული სხვა დოკუმენტაციის შესწავლის საფუძველზე მიიჩნია კომისიამ, რომ შპს "ჯეოსელი" და შპს "მაგთიკომი" მნიშვნელოვან საბაზრო ძალაუფლებას ბოროტად იყენებდნენ.

რაც შეეხება შპს "მობიტელს", კომპანიამ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ წარმოადგინა, რის გამოც უკვე დაეკისრა სანქცია.