პესტიციდების და სასუქების იმპორტის სფეროში შვეიცარიულ კომპანიასთან ექსკლუზიური თანამშრომლობის შესაძლებლობა

საქართველოში საკუთარი საქმიანობის გარდაქმნისა და გააქტიურების მიზნით, შვეიცარიული კომპანია დაინტერესებულია ხანგრძლივი და ექსკლუზიური თანამშრომლობით ქართულ იმპორტიორ/სადისტრიბუციო კომპანიასთან მცენარეთა საკვები და დამხმარე ბიო-სასუქებისა და პესტიციდების სფეროში ისეთი ცნობილი პროდუქტების რეალიზაციის მიზნით, როგორიცაა „ბლექჯეკი“ (Blackjack), „მულტიმასტერი“ (Multimastr), „ტერრა სორბ“ (Terra Sorb) და სხვა საერთაშორისოდ აღიარებული ეკო-ფერმერული მეურნეობის პრეპარატები.

დაინტერესებულ კომპანიებს, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ფინანსური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ კომპანიის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შემდეგ მისამართზე: glcc@glcc.ge; +995 32 218 3663.

პროდუქციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნას შემდეგ ვებ გვერდზე: aventro.net

(R)