რატომ არის საუკეთესო საჩუქარი" საქმიანი დღიური"  საქმიანი ადამიანებისთვის

თანამედროვე ცხოვრების ტემპიდან გამომდინარე, დღიური თითქმის, ყველა სფეროს წარმომადგენლისთვის აუცილებელ აქსესუარად იქცა. იმისთვის, რომ ყო­ველ­დღი­უ­რი რუ­ტი­ნა სწო­რად მარ­თოთ და დრო­ ეფექ­ტუ­რად გა­და­ანაწილოთ, კომ­ფორ­ტუ­ლი, ჩან­თით სა­ტა­რე­ბე­ლი, ან უბ­რა­ლოდ სა­მუ­შაო მა­გი­დის გა­ნუყ­რე­ლი მე­გო­ბა­რი - სა­სურ­ვე­ლი ფე­რის საქმიანი დღი­უ­რი საუკეთესო გამოსავლია.

ამასთან, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ო­ბა ადა­მი­ა­ნის შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის ტემპს ანე­ლებს და გო­ნე­ბის დატ­ვირ­თვას იწ­ვევს, იდე­ა­ლუ­რი სა­რე­ლაქ­სა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბა ამ დროს,ფსი­ქო­ლო­გე­ბის რჩე­ვით, ხატ­ვა და გა­ფე­რა­დე­ბაა, რო­მე­ლიც საქ­მი­ა­ნი დღი­უ­რის ფურ­ცლებ­ში­ვე არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

გარდა ამისა, ყო­ვე­ლი ახა­ლი გვერ­დი ახა­ლი მიზ­ნის და­სახ­ვა­ში, გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში სა­მო­ტი­ვა­ციო ის­ტო­რი­ი­თა და თავ­გა­სავ­ლით, ან უბ­რა­ლოდ ერთი გა­მო­ნათ­ქვა­მი­თაც კი მეტ ენერ­გი­ას შეგ­მა­ტებთ, სა­მუ­შაო გან­წყო­ბას აგი­მაღ­ლებთ და თქვე­ნი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­კენ კი­დევ ერთ სწო­რად გა­და­სად­გამ ნა­ბი­ჯში შე­მო­გეშ­ვე­ლე­ბათ.

საქმიანი დღიური საუკეთესო საჩუქარია ნებისმიერი ადამიანის. თუკი ჯერ კი­დევ საჩუქრის შერ­ჩე­ვის პრო­ცეს­ში ხართ, შეგიძლიათ, არჩევანი სწორად ამ ნივთზე გააკეთოთ. მისი გა­რე­კა­ნი მყა­რი, სადა და ელე­გან­ტუ­რია, რაც ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის ადა­მი­ან­ზე არის მორ­გე­ბუ­ლი. მას­ში შე­ტა­ნი­ლია ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის, ბიზ­ნეს­პერ­სო­ნე­ბის, მწერ­ლე­ბი­სა და სპორ­ტსმე­ნე­ბის მა­მო­ტო­ვი­რე­ბე­ლი ცი­ტა­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც გარ­და­ტე­ხის მოხ­დე­ნა შე­უძ­ლია თი­თო­ე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში.

თქვენ კი, ისღა დაგ­რჩე­ნი­ათ, მი­ა­შუ­როთ "ბიბ­ლუ­სის" მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელს და მა­რა­გის ამო­წურ­ვამ­დე მო­ი­მა­რა­გოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის და საქ­მი­ა­ნი მე­გობ­რე­ბის­თვის წლის ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი აქ­სე­სუ­ა­რი საქ­მი­ა­ნი დღი­უ­რის სა­ხით.

კორ­პო­რა­ტი­უ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბი­სათ­ვის, და­უ­კავ­შირ­დით გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L-ს" ნო­მერ­ზე - (+995) 032 2383871 ან (+995) 595999972 ან მის­წე­რეთ მე­ილ­ზე: book@palitra.ge

ნინი ქეთელაური