ეკოლიდერთა სკოლა მოსწავლეთა მიღებას აცხადებს

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 9-დან 13 მარტის ჩათვლით ეკოლიდერთა სკოლაში მოსწავლეთა მიღებას აცხადებს.

ეკოლიდერთა სკოლა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამაა, რომელიც სხვადახვა აქტუალურ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს.

ეკოლიდერთა სკოლაში სწავლა არის პროცესი, რომელიც ზრდის მოსწავლეების ცოდნასა და ცნობიერებას გარემოსა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ, ავითარებს ამ გამოწვევების საპასუხო აუცილებელ უნარებს, აძლიერებს გარემოსადმი პასუხისმგებლობის გრძნობას და აყალიბებს სწორ დამოკიდებულებებს.

სასწავლო პროცესს წარმართავენ დარგის ექსპერტები და სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციიდან მოწვეული საინტერესო სტუმრები. სწავლება მოიცავს, როგორც თეურიულ ისე პრაქტიკულ კომპონენტს. შეხვედრები ჩატარდება გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში. მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზირი #6.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 25 თებერვალი. რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: www.eiec.gov.ge.