„საქსტატის“ მონაცემებით, 2019 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11 529 სტუდენტი ჩაირიცხა, რაც 2018 წლის მაჩვენებელზე 2.5%-ით ნაკლებია

„საქსტატის“ მონაცემებით, 2019 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11 529 სტუდენტი ჩაირიცხა, რაც 2018 წლის მაჩვენებელზე 2.5%-ით ნაკლებია.

2019 წლის ბოლოსთვის, საქართველოში ფუნქციონირებდა 105 საგანმანათლებლო დაწესებულება (აქედან 43 საჯარო, ხოლო 62 კერძო), რომლებიც ახორციელებდნენ სტუდენტების მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 2019 წელს ჩარიცხულია 11 529 სტუდენტი, რომელთაგან 47.8% ქალია, ხოლო 52.2% - კაცი.

ამასთან, გასულ წელს, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობამ შეადგინა თითქმის 11 ათასი სტუდენტი, რომელთაგან 49.9% ქალია და 50.1% კაცი. 2018 წელთან შედარებით კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა შემცირებულია 8.6 %-ით. მათი უმეტესობა მოდის ინჟინერიის (28.6%), ჯანდაცვის (15.7%) და ბიზნესის ადმინისტრირების (16.5%) პროგრამებზე.