რა ვალდებულებები აქვთ სავაჭრო ობიექტებს და მიტანის სერვისის კომპანიებს საგანგებო მდგომარეობაში

21-მარტიდან 21 აპრილამდე ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს. ამ პერიოდის განმავლობაში ბიზნეს-სუბიექტებს მუშაობის გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ.

მთავრობის N181 დადგენილების მიხედვით, ობიექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომხმარებლისთვის ე.წ. მიტანის სერვისით სურსათის მიწოდებას, ვალდებულნი არიან, დაიცვან შემდეგი პირობები:

  • ა) პერსონალი, რომელიც უზრუნველყოფს ან მონაწილეობს სურსათის მიწოდებაში, აღჭურვილი უნდა იყოს პირბადითა და ხელთათმანით;
  • ბ) სურსათი მოთავსებული უნდა იყოს ერთჯერად ტარაში, ხოლო მრავალჯერადად გამოსაყენებელი კონტეინერების რეცხვა-დეზინფიცირება უნდა მოხდეს ყოველი გამოყენების შემდეგ, სადეზინფექციო და სარეცხი საშუალებებისათვის დაშვებული მაქსიმალური კონცენტრაციით;
  • გ) სურსათის ტრანსპორტირებისას დაცულ უნდა იქნეს სურსათის ტემპერატურული რეჟიმი.

რაც შეეხება ისეთ ობიექტებს, რომლებიც ახორციელებენ საცალო/საბითუმო ვაჭრობას, ობიექტებში მომხმარებლისთვის პროდუქციის მიწოდებას, უნდა გაითვალისწონონ:

  • ა) პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს პროდუქციის მიწოდებაში, აღჭურვილი უნდა იყოს პირბადითა და ხელთათმანით;
  • ა) პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს პროდუქციის მიწოდებაში, აღჭურვილი უნდა იყოს პირბადითა და ხელთათმანით;
  • ბ) რეცხვა-დეზინფექცია მოხდეს გაზრდილი სიხშირითა და სადეზინფექციო და სარეცხი საშუალებებისათვის დაშვებული მაქსიმალური კონცენტრაციით;
  • გ) უზრუნველყონ მომხმარებლების მიერ სოციალური დისტანციის (არანაკლებ 2 მეტრისა) დაცვის გაკონტროლება.