რომელ კომპანიებს მიენიჭათ, საყოველთაო კარანტინის პირობებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უფლება

მთავრობამ იმ კომპანიების ნუსხა დაამტკიცა, რომლებსაც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების გამო, საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ფუნქციონირება არ ეზღუდებათ.

ამ კომპანიებისა და პროექტების ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:

 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სადე–ჰიდრავლიკური სამუშაოების გენერალური კომპანია (SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE) საქართველოს ფილიალი/Consortsium SADE & VWS ROMANIA - თელავის კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობა; წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობა;
 • შსს საფეჯის მუდმივი დაწესებულება/ SAFEGE SJSC - თელავის კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობის ზედამხედველობა; წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობის ზედამხედველობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს ელსიტელ ელექტრომექანიკ ინშაათ პროჯე თიჯარეთ ვე სანაის თბილისის ფილიალი/სს – დოგუს ინშაათ ვე ტიკარეტ - თბილისის მეტროს კაბელები; თბილისის მეტროს ვენტილატორები;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – LF Consulting Engineers Austria GmbH-ის ფილიალი (წარმომადგენლობა) საქართველოში - თბილისის მეტროს კაბელების და ვენტილატორების მშენებლობის ზედამხედველობა;
 • შპს – აი.ელ.ეფ ქონსალთინგ ენჯინიერს ჯორჯია - თბილისის მეტროს კაბელების და ვენტილატორების მშენებლობის ზედამხედველობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს სეზა სამშენებლო მრეწველობა და სავაჭროს ფილიალი - თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობა - ფაზა 2;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – დოჰვა ენჯინეერინგ კო ლტდ-ს წარმომადგენლობა საქართველოში - თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობა - ფაზა 2-ის ზედამხედველობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს ლუდვიგ პფაიფერ ჰოხ უნდ ტიფბაუ და კო. კგ-ის წარმომადგენლობა საქართველოში (LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH AND CO.KG Repr. In Georgia)- ZUG-02 ზუგდიდის კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა;
 • ერთობლივი საწარმო ლუდვიგ პფაიფერ-ემიტ – JV Ludwig Pfeiffer Emit- REG-03A ზუგდიდის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; POT-02 ფოთის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ას ინშაათ-ნის საქართველოს რესპუბლიკის ფილიალი (The Branch Office of ASINSGAAT-N LLC in Georgia) - ZUG-01 ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; JVA-01 ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; ABA-01 აბაშის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ტაჰალ გროუპ ბ.ვ. საქართველოს ფილიალი (Tahal Group B.V Georgian Branch) - POT-01 ფოთის კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს სმკ ულუსალ ინშაათ ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი (SMK ULUSAL INSAAT VE TICARET AS GURCISTAN SUBESI)- KUT-01 ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი -ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში აკკორდ ჯორჯია (REPR. OF OJS COMPANY AKKORD INDUSTRIAL CONSTR. INVESTMENT CORP IN GEORGIA (BRANCH) AKKORD GEORGIA)- CHI-01 ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ეპტისა სერვისიოს დე ინხენიერია ეს.ელ.-ის ფილიალი (Eptisa Servicios de Ingeniera S.L) - KUT-01 ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; ABA-01. აბაშის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა;
 • მსს საფეჯის მუდმივი დაწესებულება – SAFEGE - POT-01 ფოთის კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა; ZUG-01 ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა JVA-01; ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; POT-02 ფოთის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს "POSCH & PARTNERS"-ის წარმომადგენლობა (Posch & Partners)- ZUG-02 ზუგდიდის კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა; REG-03A ზუგდიდის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ჰილ ინტერნეიშენალ ენ.ვი-ს ფილიალი საქართველოში (BRANCH OF HILL INTERNATIONAL N.V IN GEORGIA) - CHI-01 ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს – კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში (Sinohydro Corporation Limited) - E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი1; E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთის მშენებლობა; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11+500-კმ30+000 (ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ჩინეთის სახელმწიფო შპს სამშენებლო საინჟინრო კორპორაციის საქართველოს ფილიალი (China State Construction Engineering Corporation Limited) - E-60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს – ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალი საქართველოში (Hunan Road&Brige Construction Grup Co Ltd) - E-60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი (China Road and Bridge Corporation) - E-60 მაგისტრალის უბისა- შორაპნის მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – გუიჯოუ ჰაივეი ენჯინიარინგ გრუფ კო (JV – Guizhou Highway Engineering Group Co Ltd and China National Technical Import&Export Corporation)- E-60 მაგისტრალის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში აკკორდ ჯორჯია (Akkord Industry Construction Investment Corporation OJSC) - სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ11+500 (ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალი (China Railway 23RD Bureau Group co., LTD) - სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42+000-კმ51+570 (ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა; ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი);
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში (Joint ventere POLATYOL & MAPA) - E-70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა კმ00+000 - კმl4+000; ბათუმის შემოვლითი გზის კმ-1+000-კმ13+325 მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოში (China Railway Tunnel group Co., Ltd) - ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის ნაწილი);
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – აიარდ ენჯინერინგ-ის წარმომადგენლობა საქართველოში (IRD ENGINEERING SRL) - E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი1; E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – დოჰვა ენჯინეერინგ კო ლტდ-ს წარმომადგენლობა საქართველოში (JV of Soosung Engineering Co. and DOHWA Consulting Engineers Co., Ltd) - E-60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმიშ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთლელი - საქართველოს ფილიალი (UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.) - E-60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა; ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის ნაწილი); ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი);
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – ეგის ინთერნეიშენალის ფილიალი საქართველოში (Egis International) - E-60 მაგისტრალის უბისა- შორაპნის მონაკვეთის მშენებლობა; ქუთაისის შემოვლითი გზა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – Pyunghwa Engineering Consultants Ltd - ს ფილიალი საქართველოში (JV Pyunghwa Engineering Consultants Ltd and Yooshin Engineering Corporation and Roads Rehabilitation and Modernization Supervision Direction Ltd) - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, მოლითი - ჩუმათელეთის მონაკვეთის კმ24+620-50+244(ლოტი 2) სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სპეა ინჯენეარინგ სოსიეტე პერ აზიონის ფილიალი საქართველოში/JV "iC consulenten ZT GmbH/ Nivelt Ingenieur GmbH/Spea Ingegneria Europea S.p.A/ Road Rehabilitationand Modernization Supervision Direction Ltd" - სამტრედია - გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ11+500 (ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11+500-კმ30+000 (ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42+000-კმ51+570 (ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს თემელსუ ულუსლარარასი მუჰენდისლიქ ჰიზმეთლერის საქართველოს ფილიალი (JV TEMELSU-KOCKS) - E-70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა კმ00+000 - კმl4+000;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალი – სმექ ინთერნეიშენალ ფითიუაი ლიმითედის ფილიალი საქართველოში (SMEC International Pty Ltd)- ბათუმის შემოვლითი გზის კმ-1+000-კმ13+325 მშენებლობა.
თაია არდოტელი