„საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია“ ბიზნესკლიმატის ინდექსის წარმოებას იწყებს

„საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია“(BAG) ბიზნეს კლიმატის ინდექსის წარმოებას იწყებს. როგორც „საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის“ პრეზიდენტმა, სოსო ფხაკაძემ განაცხადა, BAG ინდექსი ყოველკვარტალურად გამოქვეყნდება და იგი საზოგადოებას გააცნობს დროის კონკრეტულ მომენტში ბიზნეს წრეებში არსებულ განწყობებსა და ბიზნესის მოლოდინებს.

„BAG ინდექსი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის, PMC კვლევითი ცენტრისა და IFO-ს, გერმანიის ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტის ერთობლივი პროდუქტია. BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი ბიზნესების მმართველი მენეჯერების შეფასებას ბიზნეს კლიმატისა და დასაქმების ბარომეტრის შესახებ.

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში, სხვადასხვა სექტორში მოღვაწე კომპანიებთან ერთად ასევე გაერთიანებული არიან მსხვილი ჰოლდინგური ჯგუფები, რომლებიც თავის მხრივ, ათობით სხვადასხვა ტიპის მსხვილ, საშუალო თუ მცირე ზომის კომპანიებს აერთიანებენ.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 400-ზე მეტ კომპანიას მოიცავს, რაც ჩვენი ქვეყნის ბიზნესისა და შესაბამისად, ეკონომიკის საკმაოდ დიდი ნაწილია. სწორედ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ახალი პროექტი, BAG ბიზნეს კლიმატის ინდექსი მნიშვნელოვანი, ღირებული და ეფექტური ინსტრუმენტი გახდება, როგორც ბიზნეს სუბიექტების, ასევე ხელისუფლებისთვის ბიზნესში არსებული მდგომარეობის გაცნობის, შეფასებისა და ანალიზის შედეგად კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. BAG ინდექსი ყოველკვარტალურად გამოქვეყნდება და იგი საზოგადოებას გააცნობს დროის კონკრეტულ მომენტში ბიზნეს წრეებში არსებულ განწყობებსა და ბიზნესის მოლოდინებს“, - განაცხადა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა, სოსო ფხაკაძემ.

მისი თქმით, „BAG ბიზნეს კლიმატის ინდექსი, რომელიც გამოითვლება BAG-ის წევრი კომპანიების გამოკითხვის საფუძველზე (კონფიდენციალურობა გამოკითხვისას სრულად დაცულია), აღწერს მიმდინარე მდგომარეობას და ბიზნესის მოლოდინებს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში“.

„BAG ბიზნეს კლიმატის ინდექსი წარმოადგენს მიმდინარე მდგომარეობას და მომდევნო 6 თვის მოლოდინების საბალანსო მნიშვნელობების ტრანსფორმირებულ საშუალოს. აღნიშნული ინდექსის გამოსათვლელად მოხდა BAG -ის წევრი კომპანიების გადანაწილება ოთხ სექტორში: მრეწველობა, მომსახურება, ვაჭრობა და მშენებლობა. გარდა მიმდინარე მდგომარეობისა და მომდევნო 6 თვის განმალობაში მოლოდინების შეფასებისა, BAG -ის წევრი კომპანიები, ასევე აფასებენ ვითარებას გასულ კვარტალში და მომდევნო სამ თვეში საკუთარი კომპანიების პროდუქციის/მომსახურების ფასების, გაყიდვების/ბრუნვის/მოთხოვნის და დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ. ასევე BAG-ის წევრები ასახელებენ მათი ბიზნესსაქმიანობისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორებს, აფასებენ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ლარის გაცვლით კურსთან დაკავშირებით საკუთარ მოლოდინებს. BAG დასაქმების ბარომეტრის ინდექსი ეფუძნება BAG-ის წევრების შეფასებას მომავალ 3 თვეში დასაქმების პარამეტრების სავარაუდო ცვლილების შესახებ. ბიზნეს კომპანიებს საშუალება ეძლევათ აღწერონ საკუთარი გეგმები დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ, როგორც „მზარდი“, „სტაბილური“ ან „კლებადი“.

ბიზნეს კომპანიების გეგმების საბალანსო მნიშვნელობა გამოითვლება პასუხების პროცენტული წილის სხვაობით „მზარდ“ და „კლებად“-ს შორის. BAG-ის დასაქმების ბარომეტრი არის სექტორების საბალანსო მნიშვნელობის ტრანსფორმირებული საშუალო.

BAG-ის ბიზნეს კლიმატის ინდექსის მნიშვნელობა შესაძლოა იყოს -100-სა და +100-ს შორის. +100 ნიშნავს, რომ ყველა გამოკითხული ბიზნესი მიმდინარე მდგომარეობას და მოლოდინებს აფასებს დადებითად, ხოლო -100 ნიშნავს, რომ ყველა გამოკითხული ბიზნესი მიმდინარე მდგომარეობას და მოლოდინებს აფასებს უარყოფითად. BAG-ის დასაქმების ბარომეტრის ინდექსის მნიშვნელობა შესაძლოა იყოს -100-სა და +100-ს შორის. +100 ნიშნავს, რომ ყველა გამოკითხული ბიზნესი მომდევნო სამი თვის განმავლობაში მოელის დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირებას, ხოლო -100 ნიშნავს, რომ ყველა გამოკითხული ბიზნესი მომდევნო სამი თვის განმავლობაში მოელის დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას.

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ ინდექსის პირველი კვლევა 2019 წლის დეკემბერსა და 2020 წლის იანვარში ჩაატარა, რომელმაც შეაფასა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების განწყობები და მოლოდინები შესაბამისად, 2019 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით.

მეორე კვლევა კი ჩატარდა 2020 წლის აპრილში, რამაც უკვე საშუალება მოგვცა დავინახოთ ტენდენციები წინა პერიოდთან, ანუ რიგით 1-ელ კვლევაში გამოვლენილ შედეგებთან მიმართებაში. სწორედ ამიტომ, ხვალიდან საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, რამოდენიმე ეტაპად, საზოგადოებას პირველად წარუდგენს კვლევის შედეგებს. მომავალში კვლევის შედეგების, ანუ BAG ბიზნეს კლიმატისა და BAG დასაქმების ბარომეტრის მაჩვენებლების წარდგენას ყოველკვარტალურად გავაკეთებთ. ამასთან, ვინაიდან მე-2 კვლევა ამა წლის აპრილში ჩატარდა იგი დაემთხვა COVID 19-ის პანდემიასა და ბიზნესზე დაწესებული შეზღუდვების პერიოდს. შესაბამისად, ვფიქრობთ ყველასთვის საინტერესო იქნება დღევანდელი დღის პრიზმიდან ბიზნესის მოლოდინების გაცნობა. ვსარგებლობ შემთხვევით და მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს პარტნიორებს, რომლებიც გვეხმარებიან BAG –ის ინდექსის წარმოებაში და ასევე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ გუნდს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ამ პროცესში“,- განაცხადა ფხაკაძემ.