რა თანხა აქვს გამომუშავებული ნიკოლოზ ბასილაშვილს კარიერაში

"ტაიმ-ბრე­იკ­ზე ცუ­დად არ გა­მო­ვი­ყუ­რე­ბო­დი, მაგ­რამ ბა­სი­ლაშ­ვილ­მა ბრწყინ­ვა­ლედ ითა­მა­შა. მან მთე­ლი მატ­ჩი შთამ­ბეჭ­და­ვად ჩა­ა­ტა­რა. ის ძა­ლი­ან ძლი­ე­რად ურტყამს და ხან­და­ხან მეჩ­ვე­ნე­ბო­და, რომ სა­ერ­თოდ ვერ ვა­კონ­ტრო­ლებ­დი ბურთს. მუდ­მი­ვად მი­წევ­და ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი დარ­ტყმე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა. რთუ­ლი მო­წი­ნა­აღ­მდე­გეა," - ეს მსოფ­ლი­ოს ნო­მერ პირ­ველ­მა ჩოგ­ბურ­თელ­მა რა­ფა­ელ ნა­დალ­მა ქარ­თველ ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილ­ზე თქვა.

ნიკა და­მო­უ­კი­დე­ბელ ქარ­თუ­ლი სპორ­ტის ის­ტო­რი­ა­ში სა­უ­კე­თე­სო ჩოგ­ბურ­თე­ლია. იგი 2018 წელს მსოფ­ლი­ოს რე­ი­ტინ­გში მე-16 პო­ზი­ცი­ა­ზე აღ­მოჩ­ნდა, სა­დამ­დეც ბოლო 30-წლე­ულ­ში არც ერთ ქარ­თველ ვაჟ ჩოგ­ბურ­თელს არ მი­უღ­წე­ვია.

ისე­ვე რო­გორც ბევრ ცნო­ბილ სპორ­ტსმენს, ბა­სი­ლაშ­ვილ­საც ურ­თუ­ლე­სი გზის გავ­ლა მო­უ­წია.

იგი 1992 წლის 23 თე­ბერ­ვალს და­ი­ბა­და. მამა - ნო­და­რი, სუ­ხიშ­ვი­ლე­ბის ან­სამ­ბლის მო­ცეკ­ვა­ვე გახ­ლდათ, დედა ნა­ტა­ლია - ფი­ზი­კო­სი. ნი­კამ ვარ­ჯი­ში 6 წლის ასაკ­ში გოგა სან­თე­ლა­ძის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით და­ი­წყო. ერთხან მამა ავარ­ჯი­შებ­და.

2007-დან 2011 წლამ­დე ოჯახ­თან ერ­თად ამე­რი­კის ქა­ლაქ საკ­რა­მენ­ტო­ში ცხოვ­რობ­და, სა­დაც სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად შე­ის­წავ­ლა სპორ­ტის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი სა­ხე­ო­ბა. მწვრთნე­ლი ვი­ტა­ლი გო­რი­ნი გახ­ლდათ. 15 წლის ასაკ­ში ოჯახ­თან ერ­თად რუ­სეთ­ში გა­ემ­გზავ­რა და იყო ალ­ბა­თო­ბა, მსოფ­ლი­ოს იგი რუ­სე­თის სა­ხე­ლით გა­ეც­ნო:

"იყო შემ­თხვე­ვე­ბი, როცა მე და მა­მას რამ­დე­ნი­მე კვი­რა მან­ქა­ნა­ში გვე­ძი­ნა, მთე­ლი თვეც გაგ­რძე­ლე­ბუ­ლა ასე. იმ დროს ჯერ კი­დევ იუ­ნი­ორ­თა ტურ­ში გა­მოვ­დი­ო­დი. დიდი ხანი მა­მას­თან ერ­თად კა­რავ­ში მე­ძი­ნა და თან ტურ­ნი­რებ­ზე გა­მოვ­დი­ო­დი. თა­ვი­სე­ბუ­რად, სა­ინ­ტე­რე­სო იყო. ცუდ პი­რო­ბებ­ში ვვარ­ჯი­შობ­დი და სპონ­სო­რიც ვერ ვი­პო­ვე. ამი­ტო­მაც მი­ვი­ღე რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა.

21 წლის ვი­ყა­ვი, როცა პრაქ­ტი­კუ­ლად ნუ­ლი­დან და­ვი­წყე ჩოგ­ბურ­თის თა­მა­ში, რად­გან მო­რა­ლუ­რად გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი გაძ­ლევს იმის გა­აზ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ ცუდ დრო­ე­ბას ფუ­ჭად არ ჩა­უვ­ლია. ამან უფრო მე­ტად გა­მაძ­ლი­ე­რა, ძალა და უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე ჩოგ­ბურ­თის თა­მა­შის სა­შუ­ა­ლე­ბა მომ­ცა".

შე­მო­სა­ვა­ლი

ჩოგ­ბურ­თი სპორ­ტის ის სა­ხე­ო­ბაა, რო­მელ­შიც თავ­და­უ­ზო­გა­ვი შრო­მა აუ­ცი­ლებ­ლად და­ფას­დე­ბა. ამის მა­გა­ლი­თი სწო­რედ ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის კა­რი­ე­რაა: თუ ნი­კას მა­მა­მის­თან ერ­თად კა­რი­ე­რის და­სა­წყის­ში მან­ქა­ნა­სა და კარ­ვებ­ში უხ­დე­ბო­და ღა­მის გა­თე­ნე­ბა, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­ში გა­დას­ვლის შემ­დეგ ამო­ი­სუნ­თქა. ყო­ველ შე­ჯიბ­რე­ბა­ში თითო მო­გე­ბა­ზე სხვა­დას­ხვა საპ­რი­ზო თან­ხაა გა­მო­ყო­ფი­ლი, ტურ­ნი­რის მო­გე­ბა კი ასი­ა­თა­სო­ბით დო­ლა­რის შე­მო­სა­ვა­ლია...

მა­გა­ლი­თად, ჩი­ნე­თის მას­ტერ­სზე პირ­ვე­ლი საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ეტა­პის დამ­ძლე­ვი 2,845 დო­ლარს იღებს, მომ­დევ­ნო ეტა­პის მომ­გე­ბი - 5,575 დო­ლარს და ასე მა­ტუ­ლობს თან­ხა ფი­ნა­ლამ­დე:

  • 1/16 ფი­ნა­ლი - $25,200
  • 1/8 ფი­ნა­ლი - $47,480
  • 1/4 ფი­ნა­ლი - $92,000
  • 1/2 ფი­ნა­ლი - $180,900
  • ფი­ნა­ლი - $359,510
  • ჩემ­პი­ონს - $733,320

სწო­რედ 733,320 დო­ლა­რი მი­ი­ღო ნიკა ბა­სი­ლაშ­ვილ­მა 2018 წელს ჩი­ნე­თის ღია პირ­ვე­ლო­ბის მო­გე­ბის­თვის. ჰამ­ბურ­გის ტურ­ნი­რის ბი­უ­ჯე­ტი შე­და­რე­ბით მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლია. მისი მო­გე­ბა 2018 წელს 349,200 დო­ლა­რად ფა­სობ­და, 2019 წელს - 354,845 დო­ლა­რად.

სა­ჩოგ­ბურ­თო სა­ი­ტებ­ზე ნე­ბის­მი­ე­რი მო­თა­მა­შის შე­მო­სა­ვა­ლი "თეთ­რებ­შია" გათ­ვლი­ლი. ცნო­ბი­ლია ისიც, რომ ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილს კა­რი­ე­რა­ში (2020 წლის მა­ი­სის მო­ნა­ცე­მე­ბით) 5,479,761 დო­ლა­რი აქვს მი­ღე­ბუ­ლი. ისიც კარ­გად მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ეს სუფ­თა შე­მო­სა­ვა­ლი ვერ იქ­ნე­ბა...

"ჩოგ­ბურ­თე­ლე­ბი ყვე­ლა ტურ­ნირ­ზე და­ახ­ლო­ე­ბით 30%-ით იბეგ­რე­ბი­ან. გარ­და ამი­სა, მყავს ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო და ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი მწვრთნე­ლი, ასე­ვე - ფი­ზი­ო­თე­რა­პევ­ტი, სტა­ტის­ტი­კო­სი და ანა­ლი­ტი­კო­სი, რო­მელ­თაც მთლი­ა­ნად მე ვა­ფი­ნან­სებ.

სპორ­ტის სხვა სა­ხე­ო­ბე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ჩოგ­ბურ­თე­ლე­ბი თვი­თონ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ თა­ვი­ან­თი გუნ­დე­ბის წევ­რე­ბის ხელ­ფა­სე­ბის, სას­ტუმ­რო­სა თუ კვე­ბის ხარ­ჯებს და ტურ­ნი­რებ­ზე გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი თან­ხე­ბის დიდი ნა­წი­ლიც სწო­რედ ამა­ში იხარ­ჯე­ბა," - გან­მარ­ტავს ქარ­თვე­ლი ჩოგ­ბურ­თე­ლი. წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად