სემეკმა ლიცენზირებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესი დაამტკიცა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკი) ლიცენზირებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის შეტყობინების თაობაზე წესები დაამტკიცა.

როგორც სემეკი-დან იუწყებიან, წესები ადგენს ელექტროენერგეტიკული, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის, ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის, ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების, გაუქმების სამართლებრივ საფუძვლებსა და პროცედურულ მოთხოვნებს.

მათივე ცნობით, წესები ორი ძირითადი ნაწილისგან, ლიცენზირების წესებისგან და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესისგან შედგება.

ახალი რეგულაციით ლიცენზიის მაძიებლისა და ლიცენზიატისთვის განისაზღვრა სავალდებულოდ შესასრულებელი პირობები.

„წესების მიხედვით, კომპანიები, რომლებიც ენერგეტიკულ საქმიანობას ახორციელებენ, მაგრამ, კანონმდებლობის თანახმად, არ საჭიროებენ ლიცენზირებას, ვალდებულნი არიან, შეატყობინონ კომისიას არალიცენზირებადი საქმიანობის შესახებ. ეს საქმიანობებია: ელექტროენერგიის წარმოება მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის მიწოდება და ვაჭრობა. სემეკის მიერ წესების მიღება განპირობებულია „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ კანონით, რომელშიც გათვალისწინებულია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან საქართველოს მიერთების ოქმის საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები“, - ნათქვამია ინფორმაციაში.