155 000-ლარიანი "ბენტლი" და 95 000-ევროიანი "მერსედესი" - რა მანქანებს ანიჭებენ უპირატესობას ქართველი პარლამენტარები?

AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და რა მარ­კის და ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ავ­ტო­მო­ბი­ლებს ანი­ჭე­ბენ უპი­რა­ტე­სო­ბას ქარ­თვე­ლი პარ­ლა­მენ­ტა­რე­ბი. რო­გორც ჩანს, ბევ­რი მათ­გა­ნი ავ­ტო­მოყ­ვა­რუ­ლია და მსუ­ბუქ ავ­ტო­მო­ბი­ლებ­ში სო­ლი­დუ­რი თან­ხის გა­დახ­და არ ენა­ნე­ბა.

პარ­ლა­მენ­ტა­რი კობა ნა­ყო­ფია, რო­მე­ლიც სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო­ში "ერ­თი­ან ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას" წარ­მო­ად­გენს, რო­გორც ჩანს, "მერ­სე­დე­სის" მოყ­ვა­რუ­ლია. Mercedes Benz GL 500 (#ELG007 ) -ში, 2010 წლის გა­მოშ­ვე­ბა­ში, მან 95 000 ევრო გა­და­ი­ხა­და.

მერ­სე­დესს ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას დე­პუ­ტა­ტი ირაკ­ლი ხა­ხუ­ბი­აც. მან 2017 წელს გა­მოშ­ვე­ბულ MERCEDES BENZ -ში 2017 200 000 ლარი გა­და­ი­ხა­და. დე­პუ­ტატს აქვს კი­დევ ერთი ავ­ტო­მო­ბი­ლი 155 000 ლა­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი BENTLY CONTINENTAL G7 .

"მერ­სე­დეს­ზე" შე­ა­ჩე­რა არ­ჩე­ვა­ნი ირაკ­ლი კოვ­ზა­ნა­ძე­მაც. მან 2008 წელს გა­მოშ­ვე­ბულ MERCEDES-BENZ ML350- ში 30 000 ევრო გა­და­ი­ხა­და. იხილეთ სრულად