ქვემო ქართლის რეგიონში სიჩქარის კონტროლის 16 ახალი სექცია ამოქმედდა

ქვემო ქართლის რეგიონში სიჩქარის კონტროლის 16 ახალი სექცია ამოქმედდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრმა „112“ საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით, ქვემო ქართლის რეგიონში, მარნეულის, თეთრიწყაროს, რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის 16 სექცია აამოქმედა.

კერძოდ, ეს ლოკაციებია:

მარნეულის გზატკეცილის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-3 კილომეტრიდან (თბილისის გასასვლელი ფონიჭალა), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრამდე (თელეთი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრიდან (თელეთი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრამდე (კუმისი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრიდან (კუმისი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრამდე (თეთრი წყაროს გადასახვევი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრიდან (თეთრი წყაროს გადასახვევი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ე კილომეტრამდე (მარნეული 9 მაისის ქუჩა). (ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ეკილომეტრიდან (მარნეული 9 მაისის ქუჩა), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 29-ე კილომეტრამდე (მარნეული ბარათაშვილის ქუჩა). (ნებადართული სიჩქარე 60 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 29-ე კილომეტრიდან (მარნეული ბარათაშვილის ქუჩა), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ე კილომეტრამდე (მარნეული 9 მაისის ქუჩა). (ნებადართული სიჩქარე 60 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ე კილომეტრიდან (მარნეული 9 მაისის ქუჩა). ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრამდე (თეთრი წყაროს გადასახვევი). (ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრიდან (თეთრი წყაროს გადასახვევი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრამდე (კუმისი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრიდან (კუმისი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრამდე (თელეთი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრიდან (თელეთი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-3 კილომეტრამდე (თბილისის გასასვლელი ფონიჭალა). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრიდან (სოფ. გამარჯვება), თბილისის შემოვლითი გზის 48-ე კილომეტრამდე (სოფ. გაჩიანი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

თბილისის შემოვლითი გზის 48-ე კილომეტრიდან (სოფ. გაჩიანი), თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრამდე (სოფ. გამარჯვება). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

თბილისის შემოვლითი გზის 34-ე კილომეტრიდან (ლოჭინის კვანძი) თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრამდე (სოფ. გამარჯვება), (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრიდან (სოფ. გამარჯვება), თბილისის შემოვლითი გზის 34-ე კილომეტრამდე (ლოჭინის კვანძი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირიდან (შ.რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ), მეგობრობის გამზირისა და ზ.ფალიაშვილის ქუჩის კვეთამდე. (ნებადართული სიჩქარე 50 კმ/სთ).

მეგობრობის გამზირისა და ზ.ფალიაშვილის ქუჩის კვეთიდან რუსთავი, მეგობრობის გამზირამდე. (შ.რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ) რუსთავი, (ნებადართული სიჩქარე 50 კმ/სთ).

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით უკვე 1097 კმ. სიგრძის საავტომობილო გზა გაკონტროლდება სიჩქარის სექციური კონტროლის სისტემით.