ტურიზმის მნიშვნელოვანი აღდგენა 2021 წლის მეორე კვარტლიდანაა მოსალოდნელი

თიბისი კაპიტალის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში ტურიზმის სექტორის აღდგენა მომავალი წლის მეორე კვარტლიდან დაიწყება.

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ საბაზისო სცენარის მიხედვით 2020 წელს ტურიზმიდან შემოსავლები 83%-ით შემცირდება, რაც 2020 წლის დარჩენილ პერიოდში საერთაშორისო ტურიზმიდან ფაქტობრივად, ნულოვან შემოსავალს ნიშნავს.

მიუხედავად 2021 წელს ტურიზმის ეტაპობრივი აღდგენისა, შემოსავლებში 2019 წელთან შედარებით დაახლოებით 50%-იანი ვარდნაა მოსალოდნელი.

კვლევის მიხედვით, ბიზნეს მოგზაურობა შედარებით გვიან აღდგება, რადგან რეგულარული ვიდეო-კონფერეციები ეფექტურად ანაცვლებს პირად შეხვედრებს და სწორედ ამიტომ, კომპანიები სამივლინებო ხარჯებს ამცირებენ.

ნოდარ სირბილაძე