ვასო ურუშაძე - პოლიტიკური შემოწირულობების თითქმის 55% მმართველ პარტიაზე მოდის

2020 წლის 1-ელ სექტემბრამდე გაკეთებული პოლიტიკური შემოწირულობების თითქმის 55% მმართველ პარტიაზე მოდის, რაც უთანასწორო საარჩევნო გარემოზე მიუთითებს,- ამის შესახებ „სამოქალაქო პლატფორმა 20/20“-ის თავმჯდომარემ განაცხადა.

„სამოქალაქო პლატფორმა 20/20“-ის ცნობით, მათ პოლიტიკური პარტიების შემოსავლების ანალიზი შეისწავლეს და შესაბამისი კვლევა მოამზადეს.

როგორც ვასო ურუშაძემ აღნიშნა, კვლევის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა ფიზიკური და იურიდიული პირების გამოვლენა, რომლებიც ახორციელებენ პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობებს და ასევე სხვადასხვა სახით დაკავშირებული არიან სახელმწიფო რესურსებთან, ტენდერებისა და ხელშეკრულების მიღების გზით.

„2020 წლის 1-ელ სექტემბრამდე პოლიტიკურ პარტიებს მიღებული აქვთ 10 855 638.93 ლარის შემოწირულობა, საიდანაც 5 924 396.5 ლარის ოდენობის შემოწირულობა (54,6%) სახელისუფლებო პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოზე“ მოდის. სულ შემოწირულობა მიღებული აქვს 24 პოლიტიკურ პარტიას, თუმცა შემოწირულობების მხოლოდ 30% მოდის 22 პარტიაზე. დისპროპორციულადაა გადანაწილებული შემოწირულობების ოდენობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის. შემოწირულობების მხოლოდ 2,7% მოდის იურიდიულ პირებზე. შემოწირულობების 97.3% კი განხორციელებულია ფიზიკური პირების მიერ”, - განაცხადა ურუშაძემ.

მისივე თქმით, აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს სახელისუფლებო პარტიას „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ არ ჰყავს შემომწირველი იურიდიული პირი, მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაზე მეტ შემოწირულობას იღებს ჯამურად.

„აღნიშნული ტენდენცია შესაძლოა აიხსნას მხოლოდ ორი ფაქტორით. კერძოდ, ადამიანებს, რომლებიც განკარგავენ იურიდიული პირების ფინანსურ რესურსებს, ურჩევნიათ შემოწირულობა გააკეთონ ანონიმურად, რადგან ეშინიათ, რომ რომელიმე ოპოზიციური პარტიის დაფინანსების შემთხვევაში მათ ბიზნესებზე, მაკონტროლებლების მხრიდან, განხორციელდება დევნა. ამიტომაც, ამგვარი იურიდიული პირების წარმომადგენლები პარტიების სასარგებლოდ შემოწირულობებს აკეთებენ სხვა მოქალაქეების დახმარებით”, - აღნიშნა ურუშაძემ.

როგორც „სამოქალაქო პლატფორმა 20/20“-ის თავმჯდომარემ განმარტა, სახელისუფლებო პარტიის შემომწირველი იურიდიული პირების წარმომადგენლები ერიდებიან საკუთარი კომპანიის სახელის შემომწირველთა სიაში დაფიქსირებას, რათა არ გაჩნდეს დამატებითი კითხვები სახელმწიფოსგან მიღებული სარგებლის შესახებ, რომლებსაც არსებული იურიდიული პირები, შესაძლოა, იღებდნენ სახელმწიფო რესურსით, ტენდერისა თუ სხვა ტიპის კონტრაქტების მიღების სანაცვლოდ.

„აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, ჩვენ შევისწავლეთ შემომწირველი ფიზიკური პირები და მათი კავშირები იმ იურიდიულ პირებთან, რომელსაც სახელმწიფოსთან, მოგებული ტენდერების გზით, გაფორმებული აქვთ კონტრაქტები. შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ მსხვილი შემომწირველი ფიზიკური პირები, რომელიც ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას და სარგებელს იღებენ სახელმწიფო ტენდერებითა და კონტრაქტებით, შემოწირულობას აკეთებენ, ძირითადად, პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ.

გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენს მიერ მოძიებულია ამგვარი კომპანიების ტენდერებში მონაწილეობისა და სახელმწიფო კონტრაქტების მოგების მონაცემები, საიდანაც დადგინდა, რომ სახელმწიფო ტენდერებს, საკმაოდ მაღალი პროცენტულობით, უმეტესად ამგვარი კომპანიები იგებენ, ან მათთან გამარტივებული წესით ხდება სახელმწიფო კონტრაქტების გაფორმება.

კვლევამ აჩვენა კიდევ ერთი გარემოება. მოცემული კომპანიების აბსოლუტური უმრავლესობა პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ შემომწირველია არამარტო 2020 წელს, არამედ წინა წლებშიც. შესაბამისად, სახელმწიფო ტენდერებითა და კონტრაქტებით სარგებლობის სანაცვლოდ სახელისუფლებო პარტიის სასარგებლოდ შემოწირულობების გაკეთება, ამ კომპანიების წარმომადგენლების მიერ, სისტემატურად ხდება,“ - განაცხადა ურუშაძემ.

ურუშაძე ვარაუდობს, რომ მოცემულ კომპანიებთან დაკავშირებული პირების სია, რომლებიც შემოწირულობებს აკეთებენ პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ, გაცილებით დიდია, თუმცა დოკუმენტური გზით შეუძლებელია ამ პირების კომპანიებთან დაკავშირება.

„სამოქალაქო პლატფორმა 20/20“-ის კვლევამ გამოავლინა იურიდიული პირები, რომლებთან დაკავშირებული ფიზიკური პირები შემოწირულობებს „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ აკეთებენ. კერძოდ, მმართველი პარტიის სასარგებლოდ შემოწირულობები აქვთ გაკეთებული კომპანია RMG GOLD-თან, კომპანია “PACE GEORGIA-თან, კომპანია „პოლიმერთან“, კომპანია „ბომბორა და ბავშვები“-თან დაკავშირებულ 25 ფიზიკურ პირს.

მისასალმებელი იქნება, აუდიტის სამსახურმა დეტალურად შეისწავლოს ანგარიშში მითითებული კომპანიების პროექტები, რომელიც უკავშირდება მოცემული კომპანიების საქმიანობას სახელმწიფო ტენდერებსა და კონტრაქტებს.

ამასთან, კვლევა გადაეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის, აშშ-ს ვაჭრობის დეპარტამენტს. მოვუწოდებთ ყველა შესაბამის ორგანიზაციას, კვლევაში მითითებული კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც ამომრჩევლის ნებაზე ახდენენ გავლენას, შეიყვანონ შავ სიაში და არ მისცენ ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელების და აშშ-სა და პარტნიორ ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა“, - განაცხადა „სამოქალაქო პლატფორმა 20/20“-ის თავმჯდომარემ.