სექტორები, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანია დასაქმებული

ყველაზე მეტი ადამიანი საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სექტორშია დასაქმებული. უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2020-ის ანგარიშის მიხედვით, ამ სექტორში დასაქმებულების 25.2% მოდის.

ამავე მონაცემების მიხედვით, მას მოსდევს დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი - 11.5%, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სექტორი - 9.9%, მშენებლობის სექტორი - 9.8%.

დასაქმებულთა ყველაზე დაბალი წილით სხვა სახის მომსახურებებისა (1.1%) და სამთომოპოვებითი მრეწველობის (1.1%) სექტორები ხასიათდებიან.

რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას სექტორების მიხედვით, ასე გამოიყურება:

 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა - 205,300 ადამიანი
 • დამამუშავებელი მრეწველობა - 93,945
 • ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები - 80,442
 • მშენებლობა - 79,672
 • ტრანსპორტირება და დასაწყობება -59,632
 • სასტუმროები და რესტორნები - 47,474
 • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები- 45,885
 • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები -27,173
 • ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 26,829
 • ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები -26,671
 • განათლება -23,730
 • ხელოვნება, გართობა და დასვენება - 19,742
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - 18,604
 • ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება - 15,355
 • წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები - 14,573
 • სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 12,928
 • სხვა სახის მომსახურება - 9,192
 • სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება - 9,027

კვლევის მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობა ყველაზე მეტად ICT სექტორში (18.2%) გაიზარდა. აგრეთვე ორნიშნა ზრდა დაფიქსირდა ჯანდაცვის სექტორში - 14.2%. დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება მხოლოდ 2 სექტორში დაფიქსირდა, კერძოდ, უძრავ ქონებაში (-4%), ასევე საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობებში(-3.4%).

ცნობისთვის, აღნიშნული კვლევა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემამ "დაგეგმე მომავალი" ჩაატარა.

ნინი ქეთელაური