დეპოზიტების ლარიზაცია ისევ შემცირდა

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2020 წლის ოქტომბრის პერიოდში საქართველოში მთლიანი დეპოზიტების მოცულობამ სულ 32,840 მლრდ ლარი შეადგინა.

აღსანიშნავია, რომ მთლიან დეპოზიტებში ლარით განთავსებული დეპოზიტების წილი მხოლოდ 38.4%-ია, ხოლო დანარჩენი 61.6% უცხოურ ვალუტაში განთავსებულ დეპოზიტებზე მოდის.

უნდა აღინიშნოს, რომ ოქტომბერში ლარში ნომინირებული დეპოზიტების მოცულობა სექტემბერთან შედარებით დაახლოებით 2%-ით შემცირდა.

ნოდარ სირბილაძე