3 972 სარეკლამო რგოლი 3 თვეში - საფინანსო სექტორი სატელევიზო ბადეში

96 354 წამი სატელევიზიო რეკლამა. კველევითი ორგანიზაცია ,,აი ფი ემის“ მონაცემებით, ეს არის დრო, რომელიც 2020 წლის მეორე კვარტალში, ფინანსურ ბაზარს ტელემედიაში დაეთმო.

2020 წლის მეორე კვარტალში, ტელევიზიაში ფინანსური სექტორის წარმომადგენლებმა, 3972 სარეკლამო რგოლი განათავსეს, რაც ქრომონეტრაჟით შეადგენდა 96 354 წამს. 2020 წლის მეორე კვარტალში სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით, სარეკლამო რგოლების გასვლის რაოდენობით ლიდერობს „ენ-ბი-სი“ - 1456 რგოლით, მეორე ადგილზეა „თიბისი ბანკი“ - 881 სარეკლამო ჭრით.

კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2020 წლის მეორე კვარტალში სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით, სარეკლამო რგოლების გასვლის რაოდენობით ლიდერობს „ენ-ბი-სი“ - 1456 რგოლით, მეორე ადგილზეა „თიბისი ბანკი“ - 881 სარეკლამო ჭრით.

კვლევის მიხედვით, სატელევიზიო სარეკლამო ეთერში ყველაზე მეტი დრო „ენ-ბი-სი-მ“ აითვისა, მისი ქრონომეტრაჟია 23236 წმ, ამ პარამეტრში მეორე პოზიცია „თიბისი ბანკს“ უჭირავს - 21477 წამით.

t43y743y3y3y3y3-1603886841.png

თამარ მუკბანიანი