FAO - ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის განახლებული სისტემა სრულად ფუნქციურია

ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის, ახალი, ელექტრონული სისტემა (NAITS), რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია საქართველოში არსებული წვრილფეხა და მსხვილფეხა ცხოველის და მათი მფლობელების შესახებ, უკვე სრულად ფუნქციონალურია,- ამის შესახებ FAO-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული.

ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემა საქართველოში 2012 წლიდან არსებობს. თუმცა, 2015 წლიდან, FAO-ს მხარდაჭერითა და შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს (SDC) და ავსტრიის თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური დახმარებით, სისტემა ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა. განახლებული პროგრამის ფარგლებში, შეიქმნა ელექტრონული ბაზა, რომელიც სააგენტოს ვეტერინარებს საშუალებას აძლევს, ინფორმაცია ცხოველისა და მისი მფლობელის შესახებ, ნაცვლად ქაღალდის ფორმებისა, შეიყვანონ პირდაპირ ელექტრონულ ბაზაში.

FAO-ს ინფორმაციით, ელექტრონული სისტემა მნიშვნელოვნად ამცირებს, როგორც ვეტერინარების შრომას, ასევე, უმოკლეს დროში უზრუნველყოფს ცხოველისა და მისგან წარმოებული პროდუქტების მიკვლევადობას. შესაბამისად, სისტემა სურსათის უვნებლობის მნიშვნელოვანი რგოლია. NAITS განახლებული ვერსია, 2019 წელს, საპილოტედ კახეთში დაინერგა. 2019-2020 წლებში გადამზადდა და ელექტრონული პროგრამის გამოყენება შეისწავლა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს დაქირავებულმა 600-მდე ვეტერინარმა, რომელთაგან 588 უკვე მუშაობს პროგრამაში. ასევე, ვეტერინართა დასახმარებლად ამუშავდა დამხმარე პლატფორმა (ე.წ Help desk), რომელიც ვეტერინარებს პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე უწევს კონსულტაციებს. სისტემას, მუდმივად ემატება და ახლდება მოდულები, რომელიც განკუთვნილია არა მხოლოდ, იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისთვის, არამედ, სასაკლაო, ლაბორატორიული და სასაზღვრო კონტროლისთვის. NAITS პროგრამის ხელმძღვანელის მიხეილ სოხაძის განცხადებით, სისტემის იმპლემენტაცია, საქართველოს საშუალებას მისცემს უფრო მეტად განავითაროს ვაჭრობა ევროკავშირთან.

„NAITS პროგრამის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იყო, როგორც ევროკავშირის წევრი, ასევე, კანდიდატი ქვეყნების გამოცდილება. პროექტზე მუშაობდნენ, საფრანგეთის, შვეიცარიის ბრიტანეთის ექსპერტები, ასევე იმ ქვეყნების პროფესიონალები, რომელთა გამოცდილება მეტად მიახლოებულია საქართველოსთან, ასე მაგალითად: ჩრდილოეთ მაკედონია და ბალტიისპირეთი. განახლებული სისტემა სრულ თანხვედრაშია ევროკავშირის მოთხოვნებთან“, - განაცხადა სოხაძემ.

საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ამ სისტემის დანერგვა შეძლო და იგი, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების (DCFTA) ნაწილია. იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემისთვის სახელმწიფო ყოველწლიურად 2 მილიონ ლარს ხარჯავს, თავად იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და ვაქცინაციის სერვისი, ისევე როგორც ვეტერინარის მომსახურება, სრულიად უფასოა ფერმერებისთვის. დასრულებული პროგრამის სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის გადაცემა 2021 წლის ბოლოსთვის იგეგმება.