ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა 2,3%-ით გაიზარდა

2020 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1 148.7 ათასით განისაზღვრა, რომლებმაც ქვეყნის ტერიტორიაზე განახორციელეს 1 312.2 ათასი ვიზიტი.

„საქსტატის“ მონაცემებით, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა 2.3 პროცენტით მეტია 2019 წლის მესამე კვარტალის შესაბამის მონაცემებზე.

2020 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 663.3 ათასით განისაზღვრა, რაც 6.6 პროცენტით ნაკლებია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. 2020 წლის მესამე კვარტალში ვიზიტორების 38.6 პროცენტი მიეკუთვნებოდა 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას. ამასთან, ქალების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტორების 54.8 პროცენტს შეადგენდა.

„გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ვიზიტორების 40.8 პროცენტი თბილისის მაცხოვრებელია, 13.3 პროცენტი მოდის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე, 11.6 პროცენტი - ქვემო ქართლის რეგიონზე, ხოლო დანარჩენი რეგიონები სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით არის წარმოდგენილი. 2020 წლის მესამე კვარტალში ვიზიტების უმრავლესობა (38.6 პროცენტი) განხორციელდა მეგობრების/ნათესავების მონახულების მიზნით.

ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა თბილისში (საშუალოდ 262.9 ათასი ვიზიტი თვეში) და იმერეთის რეგიონში (საშუალოდ 212.7 ათასი ვიზიტი თვეში). 2020 წლის მესამე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 219.2 მილიონი ლარით. აღნიშნული მაჩვენებელი 6.9 პროცენტით ნაკლებია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან, ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი შემცირებულია 1.4 პროცენტით და 167 ლარს უტოლდება,“- ნათქვამია „საქსტატის“ ინფორმაციაში.

თაია არდოტელი