სათამაშოების იმპორტიორებისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედდება

2021 წლიდან დაგეგმილია ახალი რეგულაციის ამოქმედება სათამაშოების იმპორტიორებისთვის, რომლის მიხედვითაც იმპორტიორი ვალდებული იქნება შემოსავლების სამსახურს და ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.