ივანიშვილის მიერ საქველმოქმედოდ გადაცემული კომპანიების ნაწილი ზარალიანია

პოლიტიკიდან წასვლამდე ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ქონების ნაწილი ფონდ „ქართუს“ საკუთრებაში გადასცა.

საუბარია იმ ბიზნესებსა და ქონებაზე, რომელსაც ივანიშვილი ოფშორული კომპანიების მეშვეობით ფლობდა. მფლობელების ცვლილება კომპანიებში ძირითადად გასული წლის მიწურულს დაფიქსირდა რეესტრში. ბიძინა ივანიშვილმა საქველმოქმედო ფონდ „ქართუს“ ბალანსზე ჯამში 26 ობიექტი გადააფორმა, 2 ობიექტი კი გადაფორმების პროცესშია.

„ბიზნესპრესნიუსი“ დაინტერესდა თუ რა ფინანსური მაჩვენებლები აქვს იმ რამდენიმე ძირითად კომპანიას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ფონდს გადასცა და რომლებიც მსხვილ პროექტებთანაა დაკავშირებული. როგორც ანგარიშგებიდან ირკვევა, ამ კომპანიათა უმეტესობა ზარალზე მუშაობს. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე კომპანიის, მათ შორის პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებული კომპანიების, „ბლექ სი რივიერას“ ანგარიშგება ჯერ გამოქვეყნებული არ არის. ზოგს რამდენიმე წლის წინანდელი, კერძოდ, 2017 წლის ანგარიშგება აქვს გამოქვეყნებული და ა.შ.

მათ შორის, არის შპს „ბლექ სი რიზორთსი“ (პარაგრაფი). სასტუმროს 2019 წლის მონაცემები ჯერ გამოქვეყნებული არ აქვს. რაც შეეხება, 2018 წლის მაჩვენებლებს, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების თანახმად, შპს „ბლექ სი რიზორთსის“ (პარაგრაფი) ამონაგები მომსახურების გაწევიდან - 21 209 000 ლარი იყო. მათ შორის ამონაგები სასტუმროს ოთახების გაქირავებიდან - 13 504 000 ლარს; ამონაგები საკვების და სასმელის გაყიდვიდან - 6 720 000 ლარს; ამონაგები გამაჯანსაღებელი და სპა ცენტრიდან - 839 000 ლარს; ამონაგები საოპერაციო იჯარიდან - 91 000 ლარს; ამონაგები სასტუმროს სხვა დეპარტამენტებიდან და სხვა შემოსავლები კი - 55 000 ლარს შეადგენდა. როგორც დოკუმენტაციაშია აღნიშნული, გაწეული მომსახურების თვითღირებულება - 31 583 000 ლარი; მათ შორის დაქირავებით მომუშავე პირთა გასამრჯელოების ხარჯები - 4 841 000 ლარი; კომუნალური ხარჯები - 2 326 000 ლარი; ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯები - 14 833 000 ლარი იყო. ამასთან, ანგარიშგების მიხედვით, საოპერაციო ზარალი - 21 506 000 ლარი; ხოლო წლის სრული ზარალი - 21 392 000 ლარი იყო. გარდა ამისა, ანგარიშგების თანახმად, სასტუმროს საკუთრებაში იყო - 215 046 000 ლარის აქტივები იყო.

ფონდისთვის გადაცემულ აქტივებს შორისაა - შპს თაბორი რიზორთსი (თაბორი, გოლფი). საწარმოს ძირითადი საქმიანობა არის მაღალი კლასის ლუქს სასტუმრო Paragraph Tabori Resort & Golf, Autograph Collection in Tbilisi (თაბორის მთაზე) მშენებლობა და ოპერირება. ამ მიზნით, საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთები და სასტუმროს, გოლფის კორტისა და სხვა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პროცესშია. საწარმოს 2019 წლის ანგარიშგების თანახმად, 2019 წლის ბოლოს საწარმო ფლობდა 159,484 მლნ ლარის აქტივებს; წლის სრული ზარალი კი 5,852 მლნ ლარი იყო.

ზარალიანი იყო სამშენებლო კომპანია „ელიტა ბურჯი“. მას მხოლოდ 2017 წლის ანგარიშგება აქვს გამოქვეყნებული, საიდანაც ირკვევა, რომ 2017 წელი კომპანიამ 7 203 093 ლარიანი ზარალით დაასრულა.

„ბიზნესპრესნიუსი“ ეტაპობრივად ივანიშვილის მიერ „ქართუსთვის“ გადაცემული ყველა კომპანიის ფინანსურ მაჩვენებლებს შემოგთავაზებთ.

თაია არდოტელი