ხელოვნების ნიმუშების მილიარდიანი კოლექცია, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ყიდის (+ფოტო)

პაბ­ლო პი­კა­სო, ეგონ შილე, ვი­ლემ დე კუ­ნინ­გი, ჯეფ კუნ­სი - ეს იმ მხატ­ვრე­ბის მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც ქარ­თვე­ლი მი­ლი­არ­დე­რის ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის კო­ლექ­ცი­ა­ში ინა­ხე­ბო­და, მაგ­რამ რო­გორც ირ­კვე­ვა, მან ბოლო დროს გა­დად­გმულ სხვა არა­ო­დი­ნა­ლურ ნა­ბი­ჯებ­თან ერ­თად, ამ კო­ლექ­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ი­ღო.

"კო­ლექ­ცი­ის ერთი ნა­წი­ლი უკვე გა­ი­ყი­და, ფული კი "ქარ­თუ ფონდში" მი­ი­მარ­თა. რო­დე­საც და­ნარ­ჩე­ნი ნა­ხა­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცია მოხ­დე­ბა, სახ­სრე­ბი ასე­ვე საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფონდს გა­და­ე­ცე­მა. თუმ­ცა, არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, მათ რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას არ და­ვე­ლო­დოთ და ნა­წი­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბის სა­ხით გა­დავ­ცეთ ფონდს“, - გა­ნა­ცხა­და მან ონ­ლა­ინ­გა­მო­ცე­მა entrepreneur-თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ პრე­მი­ე­რის ჰო­ბის თა­ო­ბა­ზე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის კარ­გად არის ცნო­ბი­ლი - ის ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებს წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში აგ­რო­ვებ­და. ცნო­ბი­ლია ისიც, რომ მისი საყ­ვა­რე­ლი ფერმ­წე­რი ვი­ლემ დე კუ­ნინ­გია, ხოლო ყვე­ლა­ზე ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ტილო მის კო­ლექ­ცი­ა­ში გახ­ლდათ პაბ­ლო პი­კა­სოს "დორა მა­ა­რი კა­ტებ­თან ერ­თად". მან ეს ნა­ხა­ტი 2006 წელს "სოთ­ბის" აუქ­ცი­ონ­ზე შე­ი­ძი­ნა 95 მი­ლი­ონ დო­ლა­რად.

რამ­დე­ნი­მე წლის წინ ავ­სტრა­ლი­ურ­მა ონ­ლა­ინ­გა­მო­ცე­მა Business Insider-მა მსოფ­ლი­ო­ში იმ 10 მი­ლი­არ­დე­რის რე­ი­ტინ­გი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, რო­მელ­თაც ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებ­ში ყვე­ლა­ზე დიდი ფული აქვთ გა­დახ­დი­ლი. რე­ი­ტინ­გში მე-4 ად­გილ­ზე ექ­სპრე­მი­ე­რი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მოხ­ვდა, რო­მე­ლიც გა­მო­ცე­მის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 1 მი­ლი­არ­დი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შე­ბის მფლო­ბე­ლია. რო­გორც Business Insider-ი აღ­ნიშ­ნავ­და, სა­ერ­თო ჯამ­ში, ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებ­ში გა­დახ­დი­ლი თან­ხა ბიზ­ნეს­მე­ნის ქო­ნე­ბის 15,6%-ს შე­ად­გენს.

ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ნა­ხა­ტე­ბის შეგ­რო­ვე­ბით ჯერ კი­დევ რუ­სეთ­ში ცხოვ­რე­ბი­სას და­ინ­ტე­რეს­და. მის კო­ლექ­ცი­ა­ში ნა­ხავ­დით ავ­სტრი­ე­ლი ფერმ­წე­რის ეგონ ში­ლეს, ანიშ კა­პუ­რის, როი ლიხ­ტენშტე­ი­ნის, დე­მი­ენ ჰერ­სტის და ჯეფ კუნ­სის ნა­ხა­ტებს. ივა­ნიშ­ვი­ლის საყ­ვა­რელ მხატ­ვრად მი­იჩ­ნე­ვა თა­ნა­მედ­რო­ვე სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის ერთ-ერთ თვალ­სა­ჩი­ნო წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, მხატ­ვა­რი-ნა­ტუ­რა­ლის­ტი ლუ­სი­ენ ფრო­ი­დი. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს გან­სა­კუთ­რე­ბით დიდი თან­ხა აქვს და­ხარ­ჯუ­ლი ავ­სტრი­ე­ლი მხატ­ვრის ეგონ ში­ლეს ნა­მუ­შევ­რებ­ზე.

ამე­რი­კუ­ლი პოპ-არ­ტის თვალ­სა­ჩი­ნო წარ­მო­მად­გენ­ლის, როი ლიხ­ტენშტე­ი­ნის "ინ­ტე­რი­ე­რი წი­თე­ლი კედ­ლით" 1991 წლით თა­რიღ­დე­ბა და ივა­ნიშ­ვილ­მა 2008 წელს, "სოთ­ბის" აუქ­ცი­ონ­ზე მას­ში 7 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი გა­და­ი­ხა­და.

ექ­სპრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის კო­ლექ­ცი­ა­ში იყო ასე­ვე შოტ­ლან­დი­ე­ლი მხატ­ვრის, პი­ტერ დო­ი­გის "თეთ­რი კა­ნოე", რომ­ლის შე­ძე­ნა ივა­ნიშ­ვილს 2007 წელს "სოთ­ბის" აუქ­ცი­ონ­ზე 11,3 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი და­უჯ­და. განაგრძეთ კითხვა

2c651ab8599d4d1e5fe986244c08752f-1610454104.jpg

6b09582f4dfd249d6c4532c1d7ed6b19-1610454132.jpg

35f78865dee45ea12c173c47ef74ca24-1610454149.jpg

dora-maar-au-chat-by-pablo-picasso-45985-1610454165.jpg

eaece81e6b8b976d96b6c15e67befe33-1610454192.jpg

kakoe111-45887-1610454209.jpg

იხილეთ მეტი ფოტო