„საქსტატის“ მონაცემებით, 2020 წელს საქართველოში საარსებო შემწეობას 146 619 ოჯახი იღებდა

„საქსტატის“ მონაცემებით, 2020 წელს საქართველოში საარსებო შემწეობას 146 619 ოჯახი იღებდა.

„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა“ სოციალური დაცვის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად, 2020 წელს, მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობამ 330 943 ერთეული შეადგინა, ხოლო საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობამ - 146 619. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტი რეგისტრირებული ოჯახი თბილისში დაფიქსირდა და 63.1 ათასი შეადგინა, მიმღებთა რაოდენობა კი 32.7 ათასით განისაზღვრა.

ამასთან, 2020 წელს, საქართველოში პენსიის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობამ 958 317 ადამიანი შეადგინა. აქედან ასაკით პენსიის მიმღები იყო 783 705 ადამიანი, რომელთაგან 71 პროცენტი ქალია, ხოლო 29 პროცენტი - კაცი.

რაც შეეხება სოციალური პაკეტის მიმღებებს, მათი საერთო რაოდენობა გასულ წელს 174 612 იყო. უფრო დეტალურად, მათგან 72.5 პროცენტს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები წარმოადგენენ, 12.6 პროცენტს - მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრები, 8.9 პროცენტს - ომის მონაწილეები, 5.7 პროცენტს - სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები პირები, ხოლო 0.3 პროცენტს - სხვა სახის სოციალური პაკეტის მიმღები პირები.