„საქსტატის“ წინასწარი მონაცემებით, იანვარში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები ჩინეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი არიან

„საქსტატის“ წინასწარი მონაცემებით, 2021 წლის იანვარში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები ჩინეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი არიან.

საგარეო ვაჭრობის მონაცემების მიხედვით, რომელის „საქსტატმა“ გამოაქვეყნა, 2021 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 762.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 16.5 პროცენტით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 224.4 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (16.2 პროცენტით ნაკლებია), ხოლო იმპორტი 538.1 მლნ. აშშ დოლარს (16.6 პროცენტით ნაკლებია).

საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2021 წლის იანვარში, 313.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.1 პროცენტია. ამასთან, 2021 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა მთლიან ექსპორტში 80.8 პროცენტი შეადგინა და უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: აზერბაიჯანი (34.4 მლნ. აშშ დოლარი), ბულგარეთი (27.0 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (26.9 მლნ. აშშ დოლარი). რაც შეეხება იმპორტს, პირველ სამეულში შედის: ჩინეთი (99.6 მლნ. აშშ დოლარი), თურქეთი (92.9 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (55.6 მლნ. აშშ დოლარი).

„2021 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 76.3 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: ჩინეთი (126.5 მლნ. აშშ დოლარი), თურქეთი (114.3 მლნ. აშშ დოლარი) და აზერბაიჯანი (86.2 მლნ. აშშ დოლარი). 2021 წლის იანვარში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 49.7 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22.1 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 24.9 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 11.1 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 23.3 მლნ. აშშ დოლარით (10.4 პროცენტი). უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2021 წლის იანვარში წარმოდგენილი იყო ნავთობის აირების და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადების სახით, რომლის იმპორტმა 46.3 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.6 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებდა მანქანები და მექანიზმები გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის 40.8 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 7.6 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 36.6 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 6.8 პროცენტი)”,-აღნიშნულია ინფორმაციაში.

რაც შეეხება ექსპორტს რეექსპორტის გარეშე, ანუ ადგილობრივ ექსპორტს, აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის იანვართან შედარებით 6.4 პროცენტით შემცირდა და 166.4 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა. 2021 წლის იანვარში ადგილობრივმა ექსპორტმა მთლიანი ექსპორტის 74.1 პროცენტი შეადგინა.