ვაშლიჯვრის და ნუცუბიძის დამაკავშირებელ გზაზე მეწყერი გააქტიურდა (+ფოტო)

Forum.ge-ზე ვრცელ­დე­ბა ფო­ტო­მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც ვაშ­ლი­ჯვრის და ნუ­ცუ­ბი­ძის პლა­ტოს და­მაკავში­რე­ბელ გზა­ზე მე­წყ­რუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბას ასა­ხავს. ფო­ტო­ე­ბი 17 მარ­ტს "ნი­კამ" ატ­ვირ­თა.

"ბევ­რად დიდი მაშ­ტა­ბე­ბია, ვიდ­რე გუ­გლის ფო­ტო­ზეა მო­ნიშ­ნუ­ლი... ეს ბე­ტო­ნე­ბი ალ­ბათ საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია და გზას იცა­ვენ ქვე­ბის­გან. ასე­ვე ჩანს, ბა­გი­რით და ან­კე­რე­ბით რო­გორ ცდი­ლო­ბენ ფერ­დის შე­კა­ვე­ბას. სა­ვა­რა­უ­დოდ, 2 და 3 დღის ამ­ბა­ვი არაა ამი­სი ამოძ­რა­ვე­ბა, უბ­რა­ლოდ ახლა მიხ­ვდნენ, რომ შე­იძ­ლე­ბა ცუ­დად დამ­თავ­რდეს, მან­ქა­ნას თუ და­ე­ცე­მა... ქვე­ვი­თაც (გზის მშე­ნებ­ლო­ბის ად­გი­ლას) არ ჩერ­დე­ბა... თი­ბი­სის ახა­ლი სა­თა­ოს მშე­ნებ­ლო­ბა ცოტა უკან და ერთი ხე­ვის შემ­დეგ მი­დის..." - წერს ფო­ტო­ე­ბის ავ­ტო­რი.

mew1-1616052830.jpg

"ვაშ­ლი­ჯვრის/ნუ­ცუ­ბი­ძის გზა დღეს უკვე ორ­მხრი­ვად გა­და­კე­ტეს და აგერ მი­ზე­ზიც გა­ირ­კვა, იმ­დე­ნი თხა­რეს, რომ გარა იე­ძიტ კ მუ­ჰა­მე­დუ" - წერს "ფე­ის­ბუქ­ზე" ფო­ტოგ­რა­ფი ბილი ბი­ლი­ხო­ძე და "ფო­რუ­მის" ფო­ტო­ებს აზი­ა­რებს.

mew1-1616052870.jpgmew2-1616052869.jpg

განაგრძეთ კითხვა: