2020 წლის IV კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 13 907.0 მლნ ლარს გაუტოლდა

2020 წლის IV კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 13 907.0 მლნ ლარს გაუტოლდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის კლებამ 6.8 პროცენტი შეადგინა. მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი გაიზარდა 7.4 პროცენტით,- აღნიშნულ ინფორმაციას „საქსტატი“ ავრცელებს.

„საქსტატის“ მონაცემებით, 2020 წლის მეოთხე კვარტალში, კლების მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები (-53.8 პროცენტი), ტრანსპორტი და დასაწყობება (-26.7 პროცენტი), ხელოვნება, გართობა და დასვენება (-27.9 პროცენტი), საბითუმო და საცალო ვაჭრობა (-3.9 პროცენტი). ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (7.2 პროცენტი), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (5.2 პროცენტი), ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (6.3 პროცენტი), ინფორმაცია და კომუნიკაცია (3.7 პროცენტი).

„საქსტატის“ წინასწარი მონაცემებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა (15.8 პროცენტი) და დამამუშავებელი მრეწველობა (12.0 პროცენტი). შემდეგ პოზიციებს იკავებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (10.9 პროცენტი), მშენებლობა (10.9 პროცენტი), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (7.0 პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა (7.0 პროცენტი), ტრანსპორტი და დასაწყობება (5.9 პროცენტი), საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (5.0 პროცენტი) დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2021 წლის 15 ნოემბერს.