"საქსტატმა" ონლაინ ბიზნეს რეგისტრის პორტალი განაახლა

სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ბიზნეს რეგისტრის პორტალი განაახლა. განახლებული პორტალი მოქმედი საწარმოების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოძიების შესაძლებლობას იძლევა.

პორტალის მეშვეობით მომხმარებლებლებს საშუალება ექნებათ მიიღონ ისეთი სახის ინფორმაცია, როგორიცაა: ეკონომიკური სუბიექტის ფაქტიური და იურიდიული მისამართი, ინფორმაცია დამფუძნებლებისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების შესახებ და სხვა.

ონლაინ ბიზნეს რეგისტრი განთავსებულია საქსტატის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ნოდარ სირბილაძე