მთავრობის სხდომაზე „ღვინის წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტში ცვლილებები მიიღეს

დღეს, მთავრობის სხდომაზე „ღვინის წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტში ცვლილებები მიიღეს, - ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს.

სამინისტრო ინფორმაციით, ცვლილებების თანახმად, კახეთში მოწეული ყურძნისგან დამზადებული ღვინის ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა განისაზღვრება არანაკლებ 10,5%-ით. ამ დრომდე, ეს მაჩვენებელი შეადგენდა არანაკლებ 9,0 %-ს.

მათივე ინფორმაციით, ცვლილება არ ეხება დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის, ლიქიორული, შუშხუნა, ცქრიალა, შემაგრებული, სადესერტო, არომატიზებული, ქვევრისა და აისვაინის ღვინოებს, რომელთა სპირტშემცველობაც რჩება რეგლამენტით აქამდე განსაზღვრულ მაჩვენებელზე.

„შარშან, რთველის დასრულების შემდეგ, ჩვენ დავაანონსეთ, რომ 2021 წლის რთველის დროს, ყურძნის ხარისხის კონტროლის გამკაცრება მოხდებოდა მთელი რიგი მიმართულებით, რაზეც კომუნიკაცია წლის დასაწყისიდან გვქონდა. ღვინის სანედლეულო ბაზა უნდა იყოს უფრო ხარისხიანი, ყურძენი უნდა იკრიფებოდეს კონდიციურ მდგომარეობაში, რაც იქნება წახალისებული, განსხვავებით, არაკონდიციური ყურძნისგან, რომელიც არის უხარისხო სანედლეულო ბაზა და, საბოლოოდ, ქართული ღვინის ხარისხზე და იმიჯზე უარყოფითად აისახება. დღევანდელი შესწორებით დავაზუსტეთ წარმოებული სპირტის შემცველობა კახეთის რეგიონში წარმოებულ იმ ღვინოებში, რომლებიც გადის სხვა ღვინოების კატეგორიაში. გვესმის, როგორია კლიმატური პირობები კახეთის რეგიონში, თუ ღვინოში ნაკლებია სპირტშემცველობა, ესე იგი არ არის დამზადებული ხარისხიანი და კონდიციური ყურძნისგან. მევენახეობის სხვა დანარჩენ ზონებში მოწეული ყურძნისგან დამზადებული სხვა ღვინის სპირტშემცველობა რჩება, კვლავინდებურად, არანაკლებ 9,0 %“, - აღნიშნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ.

მათივე ინფორმაციით, ბოლო წლების განმავლობაში, კახეთის მევენახეობის ზონაში მოწეული ყურძნის ბუნებრივმა შაქრიანობის მაჩვენებელმა საკმაოდ მოიმატა, რაც ამავე ზონაში კლიმატის ცვლილებით არის განპირობებული.

„ღვინის სპირტშემცველობა დამოკიდებულია ყურძნის სიმწიფის ხარისხზე, რომელსაც განაპირობებს სწორედ ყურძნის ბუნებრივი შაქრიანობის მაჩვენებელი. სწორედ ამიტომაა მიზანშეწონილი, რომ კახეთის მევენახეობის ზონაში მოწეული ყურძნისგან ნაწარმოები ღვინისთვის ფაქტობრივი მოცულობით სპირტშემცველობა 9%-დან 10,5 %-მდე გაიზარდოს. აღსანიშნავია, რომ რთველი 2021-ის ფარგლებში, მკაცრად გაკონტროლდება ჩასაბარებელი ყურძნის ხარისხი, კერძოდ, შაქრიანობა, რომელიც შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტაციებითაა დადგენილი.

პროექტით განსაზღვრული მოთხოვნა არ გავრცელდება 2021 წლის 1 აგვისტომდე წარმოებულ ღვინოზე, რაც მეწარმეებს მისცემს შესაძლებლობას განახორციელონ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული ღვინის რეალიზაცია“, - ნათქვამია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.