გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწყებს მწვანე ეკონომიკის სასერტიფიკატო ონლაინ კურსს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, ევროკავშირის პროექტის – „EU4 Environment“-ის ფარგლებში,

ყველა მსურველს სთავაზობს მსოფლიოს წამყვანი საგანმანათლებლო პლატფორმის https://unccelearn.org/course/view.php?id=51&page=overview მწვანე ეკონომიკის სასერტიფიკატო ონლაინ კურსს. საერთაშორისო პლატფორმაზე განთავსებულია მწვანე ეკონომიკის 5 ქართულენოვანი მოდული, სადაც ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის - სამინისტროებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებისთვის, კერძო სექტორისთვის, ასევე, გარემოსდაცვითი მმართველების, უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგების, მკვლევარებისა და სტუდენტებისთვის.

კურსი გულისხმობს მსმენელის მიერ სასურველი მოდულის პრიორიტეტის მიხედვით ინდივიდუალურად შერჩევას. ელექტრონული კურსი მოიცავს ინტერაქტიულ გაკვეთილებს, ქვიზებსა და კითხვარებს. კურსის წარმატებით დახურვის შემთხვევაში, მონაწილე მიიღებს სერტიფიკატს.

მსოფლიოს წამყვანი საგანმანათლებლო პლატფორმის მწვანე ეკონომიკის სასერტიფიკატო კურსი უფასოა.

ევროკავშირის მწვანე კვირეულის ფარგლებში, სასერტიფიკატო კურსზე მსურველთა რეგისტრაცია შესაძლებელია მიმდინარე წლის 27 მაისიდან.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან მხარდაჭერით, EU4Environment პროექტის აქტივობების განმახორციელებელია. გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP) აქტიურად თანამშრომლობს სამინისტროსთან EU4Emvironment პროექტის ფარგლებში საქართველოში მდგრადი საჯარო შესყიდვებისა და დამატებითი ინსტრუმენტების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში.