სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ადგილზე მომსახურების სერვისი განაახლა

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ მიმდინარე წლის 8 ივნისიდან ადგილზე მომსახურების სერვისი განაახლა.

როგორც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში აღნიშნავენ, პირებს, რომელთაც სურთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებით ადგილიდან გაუსვლელად სარგებლობა, მაგალითად: საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი, პირადობის/ბინადრობის ელექტრონული მოწმობა, კვალიფიციური ხელმოწერისთვის საჭირო PIN/PUK კოდების აღდგენა, კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის სერტიფიკატის გაცემა და სხვ. შეუძლიათ, ადგილზე მომსახურების ელექტრონული განაცხადი შეავსონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე - sda.gov.ge. შესაბამისი საფასურის გადახდის შემდეგ, სააგენტოს თანამშრომლები სერვისის პროცედურების განსახორციელებლად დაინტერესებულ პირს მის მიერ მითითებულ მისამართზე მიაკითხავენ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისი წესების დაცვით.

„70 წლის და მეტი ასაკის პირებისთვის, ასევე, მათთვის, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაადგილება არ შეუძლია, ადგილიდან გაუსვლელად პირადობის/ბინადრობის ელექტრონული მოწმობისა და ბიომეტრიული პასპორტის პირველად მისაღებად განსხვავებული წესი მოქმედებს - ამ კატეგორიის პირებისთვის აღნიშნული მომსახურება უფასოა. ადგილზე სერვისის მისაღებად, დაინტერესებული პირი უნდა დაუკავშირდეს სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურს, ნომერზე - 2 40 10 10 და ინფორმაცია მიაწოდოს ოპერატორს, რის შემდეგაც სააგენტოს თანამშრომლები, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისი წესების დაცვით, განაცხადის მისაღებად და საჭირო პროცედურების განსახორციელებლად მოქალაქეს 10 დღის ვადაში, მის მიერ მითითებულ მისამართზე მიაკითხავენ“,-აღნიშნულია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.